3 november 2015

Zuid-Holland of Utrecht?

LEERDAM • Er zijn twaalf argumenten om de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden bij Zuid-Holland te voegen en twee redenen om naar Utrecht te gaan. Dat stelt de Leerdamse SGP in een ‘pamflet’ dat naar alle raadsleden van Leerdam, Vianen en Zederik is gestuurd.

“De overgang naar Utrecht verloopt te geruisloos. Wij willen als fractie op deze manier een steen in de vijver gooien en de nodige ‘rimpelingen’ veroorzaken. Wat ons betreft moet hier grondig over gepraat worden”, zegt fractieleider Matteo de Visser.

Slotoffensief
In Leerdam lijkt zijn slotoffensief in schoonheid te sterven – de raadsmeerderheid kiest waarschijnlijk voor Utrecht – in Zederik tekent zich opmerkelijk genoeg een meerderheid voor Zuid-Holland af. En dat zou voor de nodige bestuurlijke complicaties zorgen: een duidelijke eensluidende keuze van de drie gemeenten is een helder signaal naar de betrokken provincies, de minister en de Tweede Kamer. Een afwijkend standpunt van een van de gemeenten maakt de provinciekeuze veel minder vanzelfsprekend. 

Binnenboord
“Hoe meer raadsleden voor Zuid-Holland kiezen, des te meer belang heeft die provincie erbij om zich in te spannen de Vijfheerenlanden binnenboord te houden”, voorspelt De Visser. “Ik hoop dat in de gemeenteraad van Leerdam raadsleden zich nog eens achter de oren krabben en ook in Zederik hopen we met onze bijdrage de discussie te voeden.”

Berekenend
En dat is volgens de SGP-voorman hard nodig. “Het rapport Code Samen en ook de drie colleges zijn wel heel berekenend en calculerend te werk gegaan. Economische motieven krijgen erg de overhand. Het gevaar bestaat dat we naar Utrecht gaan, omdat we zonodig mee moeten in de vaart der volkeren."

"Laten we ook de bestaande waarden en structuren koesteren. Er had meer gekeken moeten worden naar de geschiedenis van de streek en de continuïteit van het bestuur. Er wordt nu net gedaan of het gras bij de Utrechtse buren zoveel groener is dan bij ons. Maar Zuid-Holland is een prima provincie, bovendien kunnen we zo de historische band met de Alblasserwaard vasthouden en blijft ook de eenheid in de regio in stand.”

Weinig steun Leerdam
In Leerdam hoeft de SGP niet op al te veel steun te rekenen. De PvdA in de drie gemeenten liet eerder deze week weten te kiezen voor Utrecht. "Uit het rapport van Code Samen blijkt dat veel inwoners gebruik maken van voorzieningen in Utrecht en omgeving. De ontwikkeling van werkgelegenheid voor de nieuwe gemeente heeft in het Utrechtse een sterkere basis”, vinden de drie PvdA-fracties.

Gemiste kans
Ook CDA-leidster Martine Visser gaat voluit voor Utrecht. “Zuid-Holland heeft te lang gewacht, gedacht dat het zo’n vaart wel niet zou lopen. Wij zijn straks een aantrekkelijke gemeente van bijna 55.000 inwoners. De provincie had moeten zeggen wat ze ons te bieden heeft. Die kans heeft men gemist. Nu is er sprak van paniekvoetbal om ons aan boord te houden.”

Zederik
Maar in Zederik liggen de papieren heel anders. De ChristenUnie heeft zich al eerder sterk voor Zuid-Holland uitgesproken en houdt die mening overeind. De VKG had al een lichte voorkeur voor Zuid-Holland en is in die mening alleen maar gesterkt door de ‘stem des volks’. "De inwoners hebben tijdens de bewonersavond in de Linde hun mening duidelijk laten horen. De VKG weet wat Zederik wil: wij gaan voor Zuid-Holland”, aldus fractieleider Wim van Dijk die vaststelt dat niet alle Zederikse partijen luisteren naar hun achterban.

Sleutelrol
De PvdA en VVD kiezen voor Utrecht, het CDA houdt haar kruit nog droog, zodat de SGP in Zederik mogelijk een sleutelrol gaat vervullen. "We staan sympathiek tegenover het pamflet van onze Leerdamse collega’s”, laat fractieleider Evert Geluk weten. “We zijn van plan deze keuze te steunen, maar hebben vanwege de zorgvuldigheid geen definitief standpunt ingenomen. Deze week krijgen we nog nieuwe informatie. Die wachten we af.”

De drie raden besluiten dinsdagavond over herindeling en provinciekeuze.
20151102 argumenten_keuze_voor_zuid-holland_sgp_leerdam.pdf

bron: http://www.hetkontakt.nl