Onze mensen

Provinciale Staten in Zuid-Holland tellen 55 leden. De Statenleden zijn op 15 maart 2023 voor vier jaar gekozen. Nico de Jager (tevens fractievoorzitter) en Gerard van de Breevaart zijn in deze periode Statenleden namens SGP Zuid-Holland. 

Johan Matze en Erik de Knegt zijn beëdigd als fractievertegenwoordigers. Zij zijn daarmee ondersteunend aan de Statenfractie en lid van Statencommissies, waar ze het woord voeren namens SGP. 

Verder is Jan-Willem Rouwendal aangesteld als fractieadviseur. Hij ondersteunt en adviseert de fractie bij de voorbereiding op commissie- en Provinciale Statenvergaderingen.

De SGP-fractie maakt deze periode deel uit van de oppositie. De coalitie in Zuid-Holland wordt gevormd door BBB, VVD, Groen­Links, PvdA en CDA. 

Alle gemeenten en waterschappen in Zuid-Holland zijn verdeeld onder de Statenleden. Elk Statenlid is dus contactpersoon voor de betreffende gemeente of waterschap.

De portefeuilleverdeling is per (steun)fractielid vermeld. Provinciale Staten Zuid-Holland heeft de volgende Statencommissies: Bestuur, Middelen en Maatschappij; Ruimte en Milieu; Bereikbaarheid en Wonen; Economie en Energie; Landelijk Gebied; Externe Relaties; Onderzoek Rekening;