Onze mensen

Provinciale Staten in Zuid-Holland tellen 55 leden. De Statenleden zijn op 20 maart 2019 voor vier jaar gekozen. Jacco Schonewille, Djoeki van Woerden-Kerssen en Arjan Witte zijn de huidige Statenleden namens de ChristenUnie. Zij opereren met de twee SGP-Statenleden Nico de Jager en Gerard van de Breevaart als één fractie, onder de naam Statenfractie ChristenUnie & SGP Zuid-Holland. Elk fractielid spreekt namens de hele fractie.

Daarnaast is Charlotte Scholtens-de Vries (ChristenUnie) beëdigd als fractievertegenwoordiger. Zij is daarmee ondersteuner van de Statenfractie en lid van de Statencommissies waarbij zij namens de fractie het woord mag voeren. Verder zijn er drie steunfractieleden, Johan Matze (SGP) en Ruud van Harten (ChristenUnie) en Erik de Knegt (SGP). Deze ondersteunen en adviseren de fractie ook bij de voorbereiding op commissie- en Provinciale Statenvergaderingen. De fractie wordt verder in haar werkzaamheden ondersteund door fractiemedewerker Martine Vroman.

De ChristenUnie & SGP-fractie maakt deel uit van de coalitie, samen met de fracties van de VVD, GroenLinks, PvdA en CDA. In het provinciebestuur is Willy de Zoete ons boegbeeld als gedeputeerde.

Alle gemeenten en waterschappen in Zuid-Holland zijn verdeeld onder de Statenleden. Elk Statenlid is dus contactpersoon voor de betreffende gemeente of waterschap.

De portefeuilleverdeling is per (steun)fractielid vermeld. Provinciale Staten Zuid-Holland heeft zes Statencommissies: Bestuur, Maatschappij en Middelen (BMM); Bereikbaarheid en Energie (BE); Klimaat, Natuur en Milieu (KNM); Ruimte, Wonen en Economie (RWE); Integrale Commissie (IC) en Commissie voor Onderzoek van de Rekening (COR).