HomeVerkiezingenSpeerpunten

Speerpunten

Onze speerspunten voor de komende periode

Verkeersveiligheid

 • Verkeersknelpunten met spoed oppakken
 • Ruim baan voor fietsers
 • Kritisch naar de oorzaak van ongevallen kijken en (pro) actief de verkeersveiligheid verhogen

Vervoer

 • Optimale toegankelijkheid van het openbaar vervoer en borging van de veiligheid
 • Toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mindervaliden is een must
 • Stimuleren van de waterbus als volwaardige OV-schakel met hoge frequentie, nieuwe verbindingen en uitgebreide vaartijden

Energietransitie

 • Inzetten op energiebesparing
 • Energiemix totdat duurzame alternatieven betrouwbaar, haalbaar en betaalbaar zijn.
 • Geen zonnepanelen op kostbare (landbouw)grond en in de natuur, alleen op daken

Wonen

 • Woningbouw voor alle doelgroepen stimuleren zoals starters, gezinnen en ouderen
 • Goede verhouding tussen sociale woningbouw en andere categorieën
 • Inzetten op het bewustzijn van klimaatbestendig bouwen

Luchtkwaliteit

 • Geen uitbreiding van geluidscontouren en vluchten in de nacht bij Rotterdam The Hague Airport
 • Verbetering luchtkwaliteit naar lagere normen dan thans gelden. Waar nodig het uitbreiden van meetpunten

Financiën

 • Sober beleid om de lasten voor de burger zo laag mogelijk te houden
 • Bij dreigende tekorten eerst zoeken naar bezuinigingen en richten op de kerntaken