Speerpunten

Verkeersveiligheid

 • Verkeersknelpunten met spoed oppakken
 • Ruim baan voor fietsers
 • Kritisch naar de oorzaak van ongevallen kijken en (pro) actief de verkeersveiligheid verhogen

Vervoer

 • Optimale toegankelijkheid van het openbaar vervoer en borging van de veiligheid
 • Toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mindervaliden is een must
 • Stimuleren van de waterbus als volwaardige OV-schakel met hoge frequentie, nieuwe verbindingen en uitgebreide vaartijden

Energietransitie

 • Inzetten op energiebesparing
 • Energiemix totdat duurzame alternatieven betrouwbaar, haalbaar en betaalbaar zijn.
 • Geen zonnepanelen op kostbare (landbouw)grond en in de natuur, alleen op daken

Wonen

 • Woningbouw voor alle doelgroepen stimuleren zoals starters, gezinnen en ouderen
 • Goede verhouding tussen sociale woningbouw en andere categorieën
 • Inzetten op het bewustzijn van klimaatbestendig bouwen

Luchtkwaliteit

 • Geen uitbreiding van geluidscontouren en vluchten in de nacht bij Rotterdam The Hague Airport
 • Verbetering luchtkwaliteit naar lagere normen dan thans gelden. Waar nodig het uitbreiden van meetpunten

Financiën

 • Sober beleid om de lasten voor de burger zo laag mogelijk te houden
 • Bij dreigende tekorten eerst zoeken naar bezuinigingen en richten op de kerntaken

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.