16 december 2020

Interview gedeputeerde Willy de Zoete

De bestuursperiode 2019-2023 van de provincie is op weg naar halftime. Mooi moment om onze gedeputeerde Willy de Zoete te vragen hoe het haar bevalt.

Willy: “Ik geniet er dagelijks van, hoewel de werkdagen lang zijn. Het mooie is dat je als bestuurder werkelijk iets kunt verbeteren voor de mensen in Zuid-Holland. Er is te veel om op te noemen, maar er zijn twee recente voorbeelden: jongeren die na het behalen van hun diploma geen werk vinden aan een baan helpen. En een ecosysteem bouwen voor MKB, waardoor bedrijven meer samen gaan doen, bijvoorbeeld elkaars restproducten gebruiken.”

Hoe zou je de afgelopen 15 maanden willen omschrijven?
“Heel intensief. Dit werk is zo veelzijdig dat ik alle vaardigheden die ik in mijn leven heb ontwikkeld heb kunnen gebruiken. Daarnaast heb ik dagelijks bijgeleerd en dat gaat nog elke dag door.”

‘Elke dag beter’, hoe staat dat ervoor?
“Je kunt niet verwachten dat er vanaf dag 1 spectaculaire resultaten worden geboekt. Maar inmiddels zijn er zeker successen aan te wijzen. Naast de bovengenoemde hebben we bijvoorbeeld de toerisme sector ondersteund om Corona-schade te beperken, er worden concrete plannen gemaakt om vervallen bedrijventerreinen weer in gebruik te gaan nemen -voor bedrijvigheid of wonen- om maar weer iets te noemen. En tegelijk blijven we natuurlijk bezig met onze vast taken, bijvoorbeeld -op mijn terrein- het ondersteunen van restauraties aan monumenten en molens.”

Wat vind je het leukst als bestuurder? Waren er verassingen?
“Het leukst zijn de contacten met de vele vrijwilligers in de erfgoedsector. Dat is elke keer weer een feestje. Een verassing was dat, omdat onze fractie de tweede in grootte is in de coalitie, ik af en toe de commissaris (CdK) mag vervangen. Ik ben zo een aantal keer met een lid van het koninklijk huis ‘op stap’ geweest.”

Welke invloed heeft de Corona-crisis op je werk?
”Wij werken thuis en dat gaat best goed. Maar een gesprek heeft toch wat meer aspecten wanneer je elkaar in het echt ziet, dat zal iedereen beamen. En: de leuke contacten met de vrijwilligers bij erfgoed-werkbezoeken mis ik erg.”

 Je hebt de portefeuille Cultuur en Erfgoed. Wat heb je hierin kunnen bereiken wat belangrijk voor je is?
“Ik kies twee voorbeelden, maar er zijn er veel. We hebben bij de collegevorming ingezet op toerisme ‘om de hoek’. Het is een nieuw begrip, maar we zijn ermee aan het bouwen. Zuid-Hollanders moeten kunnen genieten van wat hun eigen omgeving biedt. Wat dat betreft helpt de Corona-crisis: mensen gaan er op uit in hun eigen omgeving.
Iets anders: we zetten sterk in op herbestemming van erfgoed. Een leeg gebouw vervalt snel, maar door een andere bestemming te vinden kan veel erfgoed duurzaam worden bewaard.”

Waar wil jij je extra op inzetten de komende periode? Wat wil je nog bereiken komende periode?
“Wij hebben in Zuid-Holland een restauratie-achterstand, ondanks het vele geld dat wij in subsidies stoppen. Ik zou daar graag wat inlopen. En er is in Zuid-Holland nog veel dat het bewaren waard is en dat nu nog niet in de erfgoedlijnen is meegenomen.
Op andere gebieden: wij hebben in Zuid-Holland veel MKB, het is de drijver van onze welvaart. Maar het krijgen van goed geschoold personeel is vaak een probleem. Ik sprak ondernemers die bereid zijn jeugd die tussen wal en schip dreigt te vallen op weg te helpen naar een mooi beroep in hun sector. Zulke initiatieven, daar zet ik me graag voor in.”

Wat zou je de lezer willen meegeven?
“Vroeger werd er wel tegen me gezegd ‘jullie partijen zijn goed hoor, maar strategisch stem ik liever op een partij die meer invloed heeft’. Ik kan u zeggen: de tijden zijn veranderd. Door grote inzet en deskundigheid van onze Statenleden zijn er weinig partijen die meer invloed hebben op het bestuur van Zuid-Holland dan de ChristenUnie & SGP fractie.”

Marianne van der Kooij, fractiemedewerker