2 september 2015

Informatieblad Vizier September 2015

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. De Statenverkiezingen van 18 maart echoën nog even na in dit nummer van Vizier. De kiezer heeft gesproken. Met dankbaarheid hebben we kun- nen constateren dat zowel Christen- Unie als SGP een zetel winst boekten. Natuurlijk gaat het niet om de macht van het getal, maar een gunstige uit- slag maakt het wel gemakkelijker om de idealen, zoals verwoord in de ver- kiezingsprogramma’s, te realiseren. De nieuwgekozen Statenleden stellen zich in dit nummer aan u voor. Intussen is ook de politieke vertaal- slag gemaakt. VVD, D66, CDA en SP hebben elkaar gevonden bij de vor- ming van een nieuw college van Ge- deputeerde Staten. Gelukkig was er ook ruimte voor de inbreng van ChristenUnie en SGP. Ook daarover leest u in dit nummer. En het 'gewone' werk trekt zich van verkiezingen niets aan. Daarom ook aandacht voor windmolens op zee en aandacht voor de vraag wat te doen als er geld overschiet. Dat laatste is overigens geen luxeprobleem. En last but not least hebben we een gast in het Vizier. Nieuwsgierig? Veel leesplezier!
 

Download Vizier