16 juni 2021

Waterveiligheid Alblasserwaard ter discussie!

Is de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer lek gestoken tijdens het dijkversterkingsproject 2013-2018?! Het dijkversterkingsproject in Kinderdijk /Schoonhovenseveer (KIS) is na het uitkomen van de rapportage van prof. dr. ir Van Baars op 14 april jl. onderwerp van gesprek. Hij stelt in deze rapportage dat de dijkversterking op sommige punten niet goed is uitgevoerd.

Er wordt in het rapport melding gemaakt van schades die zijn ontstaan aan verschillende woningen. De dijkveiligheid is mogelijk in het geding doordat damwanden zijn ingewisseld voor betonnen boorpalen en diepwanden. Er was voor deze innovatieve methode gekozen om tijdens de uitvoering in deze kwetsbare bebouwde omgeving schade door trillingen te voorkomen. Daarnaast zijn er betonnen diepwanden geplaatst in de diepere grondlagen van de dijk, die zelfs bij het bezwijken van de dijk het water nog tegen moeten houden. Volgens rapportage Baars staan deze palen en diepwanden in het watervoerend pakket (dat is de bodemlaag die water doorvoert en die aan boven- en onderzijde begrensd wordt door een ondoorlatende laag of door een vrije waterspiegel). Daardoor komt er veel water naar het aardoppervlak (maaiveld).

Daarnaast blijkt de dijk te zijn gezet door de slappe veenbodem, waarbij er ook schade is ontstaan aan verschillende paalfunderingen onder woningen. Bij de aanbesteding van de dijk KIS heeft Waterschap Rivierenland voor het eerst gebruik gemaakt van aanbesteding Design & Construct, waarbij het waterschap in het procesbeheer meer op afstand kwam te staan. Deze manier van aanbesteden zou moeten leiden tot meer ontwerpvrijheid en innovatie. Bij dit project zijn voor het eerst boorpalen en diepwanden gebruikt bij een dijkversterkingstraject. Heel de infrawereld was enthousiast en dit project heeft zelfs de ‘Infra Tech Innovatieprijs 2017’ gewonnen. Ondanks de trillingvrije methode zijn er bij deze innovatieve techniek echter veel schadegevallen ontstaan!

In de afgelopen weken hebben wij als SGP/ChristenUnie fractie verschillende gedupeerden en inwoners langs dit dijk traject gesproken. Binnen de Commissie Waterveiligheid heeft onze fractie vragen gesteld over veiligheid van dit dijktraject en de schades die zijn ontstaan met de bijbehorende schadeafwikkeling. Waterschap Rivierenland heeft Deltares opdracht verstrekt om de dijkveiligheid en de gemelde schades te onderzoeken. De eerste resultaten van het onderzoek verwachten wij de komende week, waarna dit besproken wordt in de commissie Waterveiligheid. Bij de afwikkeling van dit dossier gaat het onze fractie om een waterveilige Lekdijk! Daarnaast hechten wij veel waarde aan een ruimhartige en zorgvuldige schadeafwikkeling van alle gedupeerden bij dit dijkversterkingsproject.

Zorgen voor een veilige dijk is de belangrijkste taak van ons Waterschap Rivierenland en daarom moet de rapportage van prof. Baars uiterst serieus worden genomen. Een onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid van deze dijk heeft topprioriteit. De komende tijd zal dit onderwerp dan ook regelmatig in onze Algemeen Bestuur (AB)- en commissievergaderingen op de agenda staan.

Bas de Groot, AB-lid SGP/ChristenUnie Rivierenland