10 december 2015

Zuidhollands eiland Goeree-Overflakkee gaat voor energieneutraal

De Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee deelde op woensdag 9 december tijdens de internationale VN Klimaattop in Parijs haar duurzame ambities met internationale deelnemers van de klimaattop COP21. Op verzoek van het ministerie van I&M organiseerde Goeree-Overflakkee samen met enkele partners een side event in het Holland Climate Pavilion van het ministerie van I&M in Parijs.

Zie ook Verslag op www.nos.nl 

Een uniek podium om onze duurzame ambitie te delen”, licht wethouder Arend-Jan van der Vlugt vanuit Parijs toe. “ We willen als eiland in 2020 energieneutraal zijn door energiebesparing en duurzame energieopwekking door gebruik te maken van de zon, zee en wind. Naast het uitdragen van onze ambitie, hebben we met partners twee zeer innovatieve projecten toegelicht. De innovatieve getijdencentrale op de Brouwersdam en het tankstation Greenpoint Holland-Zeelhand waar duurzame waterstof kan worden getankt. Deze projecten gaan we samen met ondernemers, maatschappelijke partijen en andere overheden op het eiland realiseren.”

Innovatieve getijdencentrale
Ben Spiering van projectbureau getijdencentrale Brouwersdam vertelde meer over de getijdencentrale die in de Brouwersdam moet komen. Met deze getijdencentrale kan door innovatie grootschalige energie worden opgewekt, blijft de veiligheid geborgd en verbetert de waterkwaliteit in de Grevelingen. Anders dan bij tot nu toe gebouwde getijdencentrales wordt gebruik gemaakt van beperkt getij. De getijdencentrale gaat groene energie leveren voor ten minste 25.000 huishoudens op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Goeree-Overflakkee trekt bij de plannen rondom de getijdencentrale op met de provincie Zuid-Holland en Zeeland, de gemeente Schouwen-Duiveland en Rijkswaterstaat.

Eerste duurzame waterstoftankstation
Het opslaan van duurzame energie in waterstof, het gebeurt binnenkort op Goeree- Overflakkee. Tonnie van Peperstraten lichtte de plannen toe van het duurzame tankstation, Greenpoint Holland-Zeeland, dat bij Oude-Tonge komt. Bij dit tankstation kan onder andere duurzame waterstof getankt. Er is een directe koppeling tussen het tankstation en een windmolenpark. Door het produceren en opslaan van waterstof is het mogelijk om grote hoeveelheden energie te bufferen. Zoals zonne-, wind- en mogelijk in de toekomst getijdenenergie.

Innovatieve technieken van energieopslag
Goeree-Overflakkee, een eiland met bijna 20.000 huishoudens, zal naar verwachting in 2020, als alle initiatieven doorgaan, voor 300.000 huishoudens duurzame energie gaan produceren. Goeree-Overflakkee is daarmee niet alleen zelfvoorzienend, maar wordt ook energieleverancier. Bij het genereren van duurzame energie is het ook belangrijk om na te denken over innovatieve vormen om de energie op te slaan. Guy Konings van Stedin sloot het side-event af door met de deelnemers dieper in te gaan op innovatieve technieken van het opslaan van energie.

Unieke ervaring
“Dit was echt een unieke ervaring,” vertelt wethouder Arend-Jan van der Vlugt verder. “Naast het delen van kennis en kunde is deze top bij uitstek een plek om internationale contacten te leggen. We zijn dan ook erg blij dat we deze kans hebben gekregen. Tijdens de presentatie waren diverse Tweede Kamerleden aanwezig en is ons zelfs gevraagd of we donderdag 10 december, onze duurzame ambities nogmaals willen delen. Daar maken we natuurlijk dankbaar gebruik van! Uiteraard hopen we dat de onderhandelingen op wereldniveau ook de resultaten opleveren om de doelstellingen te behalen, zodat er mondiaal actie wordt ondernomen om de klimaatveranderingen tegen te gaan.”