8 april 2022

Zuid-Holland maakt unaniem pas op de plaats in de relatie met China

Onze fractie is de afgelopen jaren kritisch geweest over de economische vriendschapsrelatie die Zuid-Holland heeft met de provincie Hebei en het district Pudong van Shanghai in China. Het dilemma hierin is dat we enerzijds heel erg afhankelijk zijn van China en anderzijds China zich meer en meer ontwikkelt als dictatuur en agressor.

En heel recent zien we China nota bene de inval van Rusland in de Oekraïne niet afkeuren en lijkt China daar zelfs van te willen profiteren.

En dan rijst de vraag: moet je daar wel een relatie mee willen onderhouden en zo ja, welke? Op ons initiatief is China op 6 april jl. in de provinciale Staten besproken.

Onze inzet in de bespreking was drieledig. Allereerst moet Zuid-Holland zich openlijker uitspreken over haar beleid van China. Beleid wat mensenrechten schendt, vrijheden beknot en democratische waarden afneemt bij onder meer Oeigoeren, christenen, Tibetanen, Mongolen en inwoners van Hong Kong. Verder hebben wij opgeroepen om te onderzoeken of de productie van goederen in China meer in Nederland en Europa kan plaatsvinden. En als derde punt hebben wij opgeroepen om met de Zuid-Hollandse ondernemers in gesprek te gaan over de economische kanten en morele aspecten. Wij hebben samen met SP, Partij voor de Dieren, Denk, GroenLinks, PvdA en PVV een motie ingediend die uiteindelijk unaniem door de provinciale Staten is aangenomen.

Nico de Jager
Provinciale Staten Zuid-Holland

Motie China 6 april 2022 (PDF)