9 november 2011

Zorgen over OV en cultureel erfgoed

De ChristenUnie&SGP-fractie laat in een eerste reactie op de begroting van de Provincie Zuid-Holland weten bezorgd te zijn over de belangrijke provinciale taak van behoud en herstel van cultureel (historisch) erfgoed. Ook de bereikbaarheid per OV dreigt een stevige deuk op te lopen. 'Dat is een ongewenste situatie', zo laat de fractie weten.

“Gewoon op een goede manier doen wat we als provincie moeten doen, ook in 2012. Hier lijken de plannen voor 2012 (de begroting) behoorlijk aan te voldoen.” Aan het woord is Chris Schaapman, fractievoorzitter van ChristenUnie&SGP.

“In de afgelopen jaren zijn taken die de provincie wel deed maar niet hoefde te doen, voor een deel afgebouwd. Dat gaat de komende jaren verder. Terecht, hoewel dat soms ook pijnlijk is. Maar het moet wel zorgvuldig gebeuren. Organisaties moeten de tijd krijgen om zich tijdig te heroriënteren en, zo nodig, steun bij anderen te kunnen halen. Dat is hard werken voor die organisaties, die vaak een goede prestatie leveren. Wat ons betreft kan dat er in enkele gevallen toe leiden dat de provincie een organisatie toch langer dan gepland ondersteunt, om het voortbestaan mogelijk te maken.”

Goede plannen voor wegen en groen
“Als het gaat om wat de provincie wél moet doen, zijn de plannen voor 2012 voor betere wegen en voor meer groen en recreatie goed. Zorgen zijn er over het openbaar vervoer, als het gaat om de RijnGouwe Lijn, maar ook om bestaande OV- lijnen, die op korte termijn met minder geld opnieuw aanbesteed moeten worden. De bereikbaarheid per OV dreigt een stevige deuk op te lopen. Dat is een ongewenste situatie.


Onze fractie is ook bezorgd over de belangrijke provinciale taak van behoud en herstel van cultureel (historisch) erfgoed. Er zijn veel monumenten die van bijzondere waarde zijn voor ons allemaal. Het behoud daarvan kost veel geld en daaraan mag van ons meer uitgegeven worden.”