8 september 2021

Zorgen over het transitieplan OV van Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard

Ook het OV heeft te lijden gehad onder de coronapandemie. Mede hierom is er een transitieplan vastgesteld voor het OV in Goeree-Overflakkee en Hoekse Waard. “Omdat niet overal helder is wat de consequenties zijn van bepaalde keuzes hebben wij, samen met D66, SP en Denk, schriftelijke vragen gesteld”, aldus Gerard van de Breevaart (CU&SGP).

Zijn er negatieve gevolgen van de voorgestelde aanpassingen in het transitieplan in combinatie met de geplande werkzaamheden aan de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel? Gedeputeerde Staten  (GS), de betrokken gemeenten en de vervoerders zien de sluiting van de Heinenoordtunnel juist als een kans. “Het OV gaat gebruikmaken van de landbouwtunnel en zal in capaciteit worden uitgebreid”, luidt een deel van het antwoord van GS. De gevolgen van de maatregelen voor de Haringvlietbrug zijn volgens GS nog niet te overzien. Daar wordt echter wel veel aandacht aan besteed. Wel is al bekend dat op de toeleidende routes maatregelen worden genomen. Het gaat hier dan om uitbreiding vluchtstrookgebruik door bussen op de A29 maar ook vluchtstrookgebruik door bussen op de A59 evenals het gebruik van de parallelweg tussen N59 en Hellegatsplein.

De maatregelen die in het transitieplan worden opgenomen leiden voor veel reizigers in het OV tot veranderingen. “In de meeste gevallen zijn dat verbeteringen in de vorm van HOV- en R-net-verbindingen waarbij het OV sneller en uiteindelijk vaker gaat rijden”, luidt het antwoord. Als er een streekbus wordt vervangen door OV op Maat, dan gelden de eisen die door de Provincie hieraan zijn gesteld. Die eisen zijn: maximaal even duur, minstens net zo snel en minstens net zo vaak beschikbaar als de bestaande lijndienst.

“We zullen de verdere uitwerking van het transitieplan nauw blijven volgen. We hebben echter ook vertrouwen in Gedeputeerde Zevenbergen die veel tijd en energie stopt in dit dossier”, stelt Van de Breevaart. “Hij is namelijk ook de coördinator geweest van de overleggen met Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat inzake de 2x2 rijbanen oplossing bij de Haringvlietbrug. Die coördinerende rol heeft hij namens de drie betrokken provincies en twee concessiehouders met verve en niet zonder succes ingevuld.”

ANTWOORDEN OP GESTELDE VRAGEN (pdf)