19 maart 2015

Zetelwinst voor SGP Zuid-Holland

De SGP in Zuid-Holland heeft bij de provinciale statenverkiezingen op 18 maart bijna 6000 stemmen meer dan in 2011. Met een tweet bedankte de SGP haar kiezers: 'Wij zijn alle kiezers heel dankbaar voor de prachtige uitslag in . Bijna 6.000 stemmen meer dan in 2011!

De voorzitter van de provinciale afdeling van Zuid-Holland, de heer C.H. van den Berg laat in een reactie weten: 'Geweldig al dat positieve nieuws. We hebben hier op gehoopt, we hebben ervoor gebeden en toch maakt het ons stil als we meer krijgen dan waarvoor we gebeden hebben en waar we op gehoopt hebben. Het werk wat verschillende van ons in de afgelopen periode voor de verkiezingen gedaan hebben is rijk gezegend geworden'.  

Eerste Kamer
Opgeteld krijgt de SGP er 6 Statenzetels bij, waaronder dus 1 in Zuid-Holland. Omdat het gewicht van een Statenzetel in Zuid-Holland heel groot is, zal naar verwachting bij de verkiezing voor de Eerste Kamer op D.V. 26 mei de SGP uitkomen op 2 zetels in de Eerste Kamer. Daarmee zullen de heren Schalk en van Dijk, die respectivelijk op 1 en 2 staan worden gekozen.