2 februari 2022

Woningbouw op Bleizo-West?

BleiZo-West. Een gebied van 66 hectare doorsneden doorsnelden door de A12 en het spoor Den Haag-Gouda. Een bijzondere locatie ingeklemd door een bedrijventerrein met drie windturbines, een bedrijventerrein met XL distributiecentra, een glastuinbouwgebied, de Hoge Snelheidslijn (HSL) en hoogspanningsmasten. Een gebied met de bestemming voor het vestigen van bedrijven en een zoekgebied voor 12 MW windenergie. Een gebied dat ook geschikt is voor bedrijven. En een gebied waar ik tot voor kort helemaal nooit aan zou denken: om woningen te bouwen!

De gemeenten Lansingerland en Zoetermeer hebben in augustus een Ontwikkelperspectief 

PROEFtuin BleiZo vastgesteld. Een perspectief met bedrijven én woningbouw in dit gebied.

  • 4.000-6.000 woningen in nabijheid station Zoetermeer-Lansingerland.
  • 50% betaalbaar inclusief 30% sociaal.
  • 150.000 m2 aan voorzieningen en werkruimte in nabijheid Dutch Innovation Park en Horti Science Centre.

Een perspectief dat laat zien dat woningbouw misschien wel mogelijk is te maken. Daarbij voorziet het deels in het uitgangspunt van onze fractie “Eerst bewegen, dan bouwen”. Het station Lansingerland-Zoetermeer biedt verbindingen met Gouda en Den Haag en via de Randstadrail naar Zoetermeer en Den Haag. En de grond is in gemeentelijk eigendom. Ik begin te wennen aan het idee dat woningbouw in dit gebied misschien mogelijk is. En als die kans er is, wil de fractie met het huidige tekort aan woningen dit serieus overwegen.

Tegelijk zijn er nogal wat uitdagingen op te lossen.

  • Een goede inpassing is nodig om tot leefbaar nieuw dorp of een nieuwe wijk te komen. Uiteraard moet de locatie voldoen aan normen voor geluid, luchtkwaliteit e.d., maar het moet ook een kwalitatieve hoogstaande ontwikkeling zijn. Wordt het dorp/de wijk vitaal? Aan alle kanten moeten toekomstige inwoners door bedrijventerreinen bewegen voordat ze bij een centrum of groen gebied komen.
  • De ontsluiting per auto loopt nu al regelmatig vast. Hiervoor moet een goede oplossing komen.
  • Als er meer ruimte gaat naar woningbouw, neemt de ruimte voor bedrijven neemt af.  Indien deze behoefte er wel is, moet elders ruimte voor bedrijven worden gerealiseerd.
  • Gemeenten en provincie hebben afspraken gemaakt om 12 MW aan windenergie op deze locatie te plaatsen. Deze opgave moet als deze plannen doorgaan dan wel op een andere locatie (wind) of met andere duurzame energievormen gecompenseerd worden.

De ChristenUnie en SGP steunt het College om de huidige bestemming ‘bedrijven’ vooralsnog te handhaven. De keuze voor ‘wonen’ is met de huidige informatie nog niet te maken. Tegelijk roept de fractie het College op om in gesprek met de Colleges van beide gemeenten verder samen te verkennen of de problemen opgelost kunnen worden. En zo ja met een nieuw voorstel naar PS te komen!