15 december 2021

Wisseling van het fractievertegenwoordigersschap

Wisseling van het fractievertegenwoordigersschap

Vanmorgen, op woensdag 15 december, is Charlotte Scholtens-de Vries tijdens de online Statenvergadering beëdigd als fractievertegenwoordiger. Zij volgt Johan Matze op die deze taak namens de SGP sinds 1 juli 2020 heeft ingevuld. Volgens de afspraak is het nu aan de ChristenUnie om de laatste helft van de Statenperiode een fractievertegenwoordiger te leveren.

Charlotte Scholtens-de Vries: ‘ja, het is wel vreemd, dat ik beëdigd word in een online Statenvergadering. Het kennismaken met andere Statenleden en fractievertegenwoordigers, daar moet ik nog even op wachten. Ik hoop dat dit echter snel zal gebeuren en dat ik ondanks alles een waardevolle bijdrage mag leveren in de komende periode’.

Vanaf het begin van deze Statenperiode heeft Charlotte de commissie Klimaat, Natuur en Milieu als steunfractielid gevolgd. In de komende periode zal zij dit blijven doen als fractievertegenwoordiger en zich richten op biodiversiteit, soortenbeleid, bescherming van flora en fauna, Toezicht en Handhaving (VTH) en Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

Johan Matze blijft de fractie ondersteunen als steunfractielid. Hij blijft de commissie Bereikbaarheid en Energie volgen op de onderwerpen personen en goederenvervoer (incl. Openbaar Vervoer), infrastructuur en luchtvaart.

Vanaf deze plek willen wij nogmaals Johan hartelijk bedanken voor zijn inzet als fractievertegenwoordiger en hem veel succes en zegen toewensen in zijn werk als steunfractielid. Voor Charlotte geldt natuurlijk het omgekeerde. Haar willen wij hartelijk bedanken voor haar inzet als steunfractielid en haar veel succes en zegen toewensen in haar werk als fractievertegenwoordiger.

Hier kunt de beëdiging terugkijken. Deze start vanaf 23 minuten en 40 seconden.