19 december 2012

Windmolens bij Rotterdam en Goeree-Overflakkee

De provincies, verenigd in het IPO, hebben afgesproken om ruimte te reserveren voor de plaatsing van 6.000 Megawatt (MW) windenergie op land in 2020. De prestatieafspraken tussen de 12 provincies en het Rijk die samen optellen tot 6000 MW worden binnenkort in een akkoord met het Rijk vastgelegd.

Maximale bijdrage
De provincie Zuid-Holland zal tot 2020 10 Megawatt (MW) aan opgesteld vermogen windenergie extra leveren. Een gemiddelde windturbine levert circa 3 MW. Met de inzet komt de maximale bijdrage van Zuid-Holland in de voorziening van Nederlandse windenergie uit op 730 MW. Een klein deel van de totale IPO-opgave zal nog over provincies worden verdeeld in 2016. In het IPO is afgesproken dat een aantal provincies, waaronder Zuid-Holland, hiervoor zal worden gevrijwaard.

Concentratiegebieden
De provincies wijzen een aantal gebieden aan waarbinnen ruimte wordt gezocht voor grootschalige windenergieprojecten in het kader van de Rijksstructuurvisie Windenergie op Land. In Zuid-Holland staat circa 260 MW aan windenergie opgesteld. De komende jaren moet daar dus nog 470 MW bij komen om tot de maximale opgave van 730 MW in 2020 te komen. De provincie heeft eerder het Rotterdamse havengebied en Goeree-Overflakkee als concentratiegebieden aangewezen. Hier moet ongeveer tweederde van het nieuw op te stellen vermogen worden gerealiseerd.