1 mei 2017

Wim Weijers neemt afscheid van SGP Zuid-Holland

 

Na vele jaren trouwe dienst nam mr. J.W. Weijers op woensdag 22 maart afscheid van ‘zijn’ SGP provinciale afdeling Zuid-Holland. Voorzitter P.C. Grinwis bedankt hem voor zijn jarenlange getrouwe inzet voor de partij. Weijers werd op 29 april 2011 Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Voor de jarenlange trouwe dienst in Zuid-Holland ontving hij een oorkonde.

Hieronder de integrale toespraak:

‘Na een lange staat van dienst binnen het bestuur van eerst de provinciale vereniging en het laatste jaar als afdeling neem je afscheid. Ik denk dat je zelf nog wel een poosje door had willen gaan, maar de verandering naar afdeling en de uitleg van de regels die daarbij horen, dat je maximaal 4 termijnen zitting kan nemen in het bestuur van een afdeling, was de reden om al vroegtijdig kenbaar te maken dat je niet meer herkiesbaar was. De partij was je lief. Dat blijkt ook wel uit de vele functies die je al dan niet ad hoc binnen de SGP vervulde.

Toen jij voor het eerst bij ons thuis kwam zag je al snel het boek over 75 jaar SGP ‘Van Goedertierenheid en Trouw’ in de kast staan en wees je ons al snel op de foto op de voorkant waar jij op stond. Het tekent de al jaren verbondenheid met de SGP. Vanaf 2000 was jij een constante factor in het afdelingsbestuur. Diverse keren betrokken bij het samenstellen van kandidatenlijsten en alle gesprekken die hieraan voorafgingen. Je fungeerde als contact- en vertrouwenspersoon voor onze Statenleden en Waterschappers.

Op 29 april 2011 werd je onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor je functie destijds als secretaris van de Raad van Bestuur en directeur Bestuurlijke Zaken van Eneco. Maar ook voor de vele vrijwillige activiteiten als onder meer fractieadviseur van de SGP-fractie te Capelle aan den IJssel, lid van het bestuur van de Provinciale Vereniging van de SGP Zuid-Holland en als lid van het Zuid-Hollandse, voor de Raad van Advies van het hoofdbestuur van de SGP. De lijst met andere functies, ook buiten de SGP, zal inmiddels langer zijn, zeker nu je na je pensioen je nog meer inzet voor de samenleving. Ik denk hierbij alleen al aan het voorzitterschap van het diaconaal gastenhuis ‘de Oase’ in Ouddorp.

Ik vond het wel aardig om 3 woorden te vinden die je vanuit jouw naam typeren.

W: Waakzaam. Als secretaris was je altijd alert op de juiste procedures maar ook op de positie van de vereniging en later de afdeling binnen de partij.

I: Inspirerend: Als bestuurslid en later als secretaris was je een inspirerende factor. Menig maal ontvingen de bestuurders in de Staten en Waterschappen ideeën van jou op de mail. Je inspireerde ons als bestuursleden om het belang van de partij te dienen.

M: Meelevend: Jij bent echt iemand die naast de zakelijke kant van besturen veel interesse toont in je mensen om je heen. Daarmee motiveerde je omgeving.

Je waardeerde mensen. Zag potentie bij jongeren. Bij verkiezingscampagnes kwam het voor dat er tot half in de nacht over en weer werd gemaild. Dat heb je als je jongeren de vrijheid en het vertrouwen geeft. Overigens zijn jouw mailtjes voor het bestuur ook veelal in de morgen rond een uur of 7. Zo kwam ook het dat je met onze Joan nogal eens contact had als er iets met je computer aan de hand was. Van afstand wist hij je weer te helpen. Een bijzondere band bouwde je op. Ik denk dat ik het nog nooit tegen je hebt gezegd, maar bij ons thuis wordt je soms weleens ‘ome Wim’ genoemd.

Beste Wim,
Zoals gebruikelijk ontvang je vanuit de afdeling een cadeau. Tijdens de laatste vergadering heb je aangegeven dat je dit graag wil besteden om met de bestuursleden en echtgenotes tijdens een heerlijk diner ‘afscheid’ te nemen. Dit is nu precies in lijn met één van je kenmerken. We gaan hier D.V. binnenkort invulling aan geven.
(Ik haast me erbij te zeggen dat de meerkosten door de bestuursleden worden gedragen!)

Natuurlijk wil ik ook je vrouw Marijke hartelijk danken voor de steun die zij je heeft gegeven, maar ook voor de vele uren die ze je heeft afgestaan aan de provinciale afdeling.

Eigenlijk hadden we je het erelidmaatschap willen aanbieden. Maar dat is een ingewikkelde binnen de huidige partijstructuur. Daarom heeft het bestuur besloten om je een oorkonde te overhandigen voor de bijzondere bewezen diensten aan de provinciale afdeling van Zuid-Holland.

We wensen jou en je vrouw Marijke het allerbeste toe en bovenal de zegen van de Heere''.