5 september 2019

Willy de Zoete in college van Gedeputeerde Staten geïnstalleerd

Als ChristenUnie & SGP fractie zijn we blij en dankbaar dat we de afgelopen periode met een mooi resultaat kunnen afsluiten. Sinds lange tijd mogen we weer deelnemen in het provinciebestuur en hebben we een coalitie gesmeed waarin we veel van onze speerpunten uit de beide verkiezingsprogramma’s konden inbrengen. Ook zijn we blij met onze gedeputeerde, Willy de Zoete, die met haar lange ervaring en brede kennis de komende jaren ons boegbeeld zal zijn. We wensen haar van harte Gods zegen toe.

Willy was tot 1 september 2019 gemeenteraadslid in de gemeente Westland en eerder bestuurslid van het Hoogheemraadschap Delfland en Statenlid in Zuid-Holland (2007-2015). In haar portefeuille zitten Economie (toegepaste innovatie in het MKB en Human Capital), Cultuur en Erfgoed, Personeel en Organisatie,  Luchtvaart en Grondzaken .

Willy: "Zuid-Holland bruist van de initiatieven en innovatieve projecten. Als gedeputeerde van Zuid-Holland ga ik mij inzetten voor een nog betere versie van onze mooie provincie. Dan heb je het ook over doelen stellen en keuzes maken. Dat durf ik, dat doen wij als College: samen werkend met onze partners voor Zuid Holland en al haar inwoners."

Totaal komen er zes gedeputeerden in het college. De VVD levert twee gedeputeerden, Floor Vermeulen en Jeanette Baljeu, GroenLinks levert Berend Potjer, de PvdA Anne Koning en het CDA Adri Bom-Lemstra.