16 maart 2019

Werkbezoek SGP-fracties Provinciale Staten en Waterschap Hollandse Delta aan de Hoeksche Waard

In de rij van werkbezoeken was op vrijdag 8 maart voor de SGP-fracties de Hoeksche Waard aan de beurt. In de middag werd er een bezoek gebracht aan een biologisch landbouwbedrijf in Strijen. Daar kregen de SGP-ers te horen van agrarische ondernemer Rozendaal wat het inhoudt om biologische te ondernemen en hoe de contacten zijn met gemeente, provincie en waterschap.

Net als het waterschap staat de agrarische sector voor uitdagingen als het gaat om de klimaatveranderingen. Was er in 2017 nog sprake van extreme regenval, in 2018 was er juist sprake van extreme droogte. Rozendaal: “In 2018 heeft het waterschap goed werk verricht met peilbeheer in tijden van deze droogte”. Verder vertelde hij enthousiast over diverse innovaties in  biodiversiteit en hun proeven met strokenteelt.[1] Zo blijft de agrarische gemeente Hoeksche Waard koploper als het gaat om innoveren in Nederland.

Eind van de middag was er een gesprek op het busstation in Heinenoord over de verkeersproblematiek in de Hoeksche Waard. Zowel op Hoeksche Waards als op provinciaal niveau kwamen knelpunten naar voren die op korte termijn aangepakt kunnen worden.    

De SGP-fractie van PS maakte een punt van een betere busverbinding tussen de Hoeksche Waard en Goeree Overflakkee, het realiseren van een uitgebreider netwerk aan busverbindingen over het eiland en het nadenken in de komende tijd van de waterbus als serieus onderdeel van de OV-verbindingen van de Hoeksche Waard met de omliggende regio’s. Een ander gespreksonderwerp was het door de SGP tolvrij proberen te krijgen van de Kiltunnel.

’s Avonds spraken Statenlid Johan Matze en Wim de Jong (kandidaat van waterschap) voor de leden van de SGP in de Hoeksche Waard Matze prees de inzet van de plaatselijke SGP-fractie in de nieuwe gemeente. Hij maakte een opmerking bij de bouwplannen in de Hoeksche Waard. Vanuit de Provincie zullen de ingediende bouwplannen door en voor de Hoeksche Waard beoordeeld worden op de mobiliteit en bereikbaarheid van de regio. Het Statenlid gaf mee dat de regio zich eerst druk moet gaan maken over de juiste ontsluitingen, via de weg en het OV. De opmerking ‘Eerst bewegen, dan bouwen’ klonk meerdere keren in Het Kruispunt te Oud-Beijerland, waar de verkiezingsbijeenkomst gehouden werd.