8 september 2014

Werkbezoek: Op Goeree-Overflakkee wordt sámengewerkt

De visserij is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie. Maar terwijl Zuid-Holland drie visserijhavens telt, is er bij de provinciebestuur van Zuid-Holland als gevolg van de herschikking van taken de laatste jaren nauwelijks nog aandacht voor deze sector. Juist dit gegeven was voor de Statenfractie ChristenUnie&SGP aanleiding voor het werkbezoek op 5 september aan Goeree-Overflakkee. Samen met raadsleden en wethouders van de lokale SGP en ChristenUnie werden de Statenleden tijdens het werkbezoek uitvoerig geïnformeerd over visserij, windenergie en de afzet van streekeigen producten.

Adam Tanis van de Visserijvereniging Stellendam vertelde met enige trots over de nieuwste ontwikkelingen. Hij deed ook een dringend beroep op de Statenfractie ChristenUnie&SGP om opnieuw aandacht te vragen voor de belangen van de sector. De vierhonderd arbeidsplaatsen die de visserij en de aanverwante bedrijven op het eiland hebben, worden door allerlei overheidsmaatregelen bedreigd. Adams bepleitte een betere afstemming tussen lokale belangenorganisaties (Urk, IJmuiden, Katwijk, Scheveningen, etc.) en meer politieke invloed richting staatssecretaris Dijksma.
Uiteraard nam het gezelschap een kijkje in de hallen van de visafslag.

Directeur Monique Sweep van de Coöperatieve vereniging Delta Wind vertelde later op de dag aan de voet van een van de windmolens bij Nieuwe Tonge hoe de coöperatie werkt. Betrokkenheid van de ruim 1600 leden van de coöperatie bij de plannen en het beheer van de windmolens, geeft draagvlak aan de projecten. Sweep heeft alle belanghebbenden van het eiland op het gebied van windenergie bij elkaar gebracht. Ze stelde verder dat de rijksoverheid zich "veel te rigide” opstelt om de doelstelling van 6000 MW windenergie te halen.

Hierna vertrok het gezelschap naar Beware Beach op de Brouwersdam voor een toelichting door Mark Soetman van Coöperatie Buutegeweun over de productie en afzet van streekgebonden producten. In zijn presentatie trok de standplaats in de binnenkort te openen markthal in Rotterdam bijzondere aandacht.

Al met al een geslaagd werkbezoek waarbij duurzaamheid, samenwerking en lokale economie steeds centraal stonden.