12 juni 2020

Werkbezoek Drechtsteden

Op 12 juni jl. heeft de Statenfractie ChristenUnie & SGP een werkbezoek afgelegd bij de Drechtsteden. Als provinciale fractie vinden we het belangrijk om goed contact te hebben met onze achterban, maar ook met betrokken bestuurders en volksvertegenwoordigers. Er stond een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda, waaronder de Regio Deal en de ontwikkeling van de Spoorzone. Het was ons eerst fysieke bezoek na lange tijd in verband met de coronamaatregelen.

We werden ontvangen op de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht door een mooie delegatie bestaande uit bestuurders en direct betrokkenen. Er werd goed rekening gehouden met de coronamaatregelen. Na een korte kennismaking werden we bijgepraat over de bestuurlijke samenwerking, de groeiagenda en de Regio Deal. De rol van de provincie is bij al deze onderwerpen best prominent, aangezien er zowel provinciale verantwoordelijkheid is voor de diverse terreinen alsook commitment om samen te werken.

 Er werd een beroep gedaan op onze betrokkenheid aangezien de Drechtsteden een aantal forse uitdagingen hebben die ze niet alleen kunnen oppakken. Er werd volop gediscussieerd en gesproken over de rol van de provincie en de verwachtingen vanuit de Drechtsteden. Aan het einde van het programma kregen we nog een rondleiding door de Duurzaamheidsfabriek. Een mooi initiatief om bedrijven, studenten, medewerkers en overheden bij elkaar te brengen. We kijken terug op een mooi en goed georganiseerd werkbezoek.