4 december 2019

Waterbus (vervolg)

Op initiatief van Lies van Aelst (SP) en Gerard van de Breevaart (CU en SGP) is gisteren gedebatteerd over de Waterbus. Gedeputeerde Baljeu is stevig aan de tand gevoeld over de voorgestelde wijzigingen in het aanbestedingskader. Een aantal wijzigingen lijken de aanbesteding zeker een betere kans van slagen te geven. Wij zullen de aanbesteding en gunning met grote belangstelling blijven volgen.