17 oktober 2019

Waterbus?!

Misschien niet onze gewoonte, maar woensdag (in samenwerking met SP) heeft Gerard van de Breevaart enkele stevig inhoudelijke mondelinge vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de Waterbusconsessie. De toekomst van de Waterbus zouden wij als ChristenUnie & SGP graag willen veiligstellen en waar mogelijk zelfs uitbreiden. Die toekomst zou mogelijk in gevaar kunnen komen doordat er geen inschrijvingen zijn geweest op de concessie die per 2021 in zou moeten gaan. Wat gaat Gedeputeerde Staten hieraan doen? Dat gaan we bespreken in een debat met Gedeputeerde Baljeu. Wij zullen er kort op zitten en de resultaten daarvan delen met jullie.

Gerard van der Breevaart