11 november 2020

Wat doet de Provincie Zuid Holland aan het veilig maken van de Provinciale Fietspaden?

Wat doet de Provincie Zuid Holland aan het veilig maken van de Provinciale Fietspaden?

De provincie Zuid-Holland neemt deel aan het project Doortrappen. Dit is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met als doel dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen.

Samen met de fractie van 50+ heeft de ChristenUnie & SGP-fractie een motie voorbereid bij de behandeling van de Begroting 2021. Hiermee wilden we extra aandacht vragen voor maatregelen ter voorkoming van ongelukken op fietspaden.

Na de toezegging van gedeputeerde Floor Vermeulen om in het begrotingsjaar 2021 een grondige inventarisatie en hieraan verbonden een integraal van aanpak te ontwikkelen voor een intensievere inzet van preventieve maatregelen ter voorkoming van ongelukken op fietspaden, was de motie niet meer nodig. De Statenfractie ChristenUnie & SGP zien de inventarisatie tegemoet, zodat we kunnen bepalen hoe we de veiligheid kunnen verbeteren.

Jacco Schonewille, Statenlid ChristenUnie