15 april 2021

VVD en ChristenUnie& SGP bijten zich vast in noodzakelijke woningbouw Zuid-Holland

De woningnood in Zuid-Holland is hoog. VVD en ChristenUnie & SGP in de provincie willen dat er daarom zo snel mogelijk zo veel mogelijk woningen worden gebouwd. Beide fracties hebben nu een zogenaamde ‘technische sessie’ geregeld, waarin Statenleden dieper kunnen ingaan op de vraag hoe de juiste hoeveelheid woningen van het juiste type op de juiste plek gebouwd gaan worden. In Zuid-Holland moet echt tempo gemaakt worden met het bouwen van woningen in steden én dorpen.

“Deze sessie is dringend noodzakelijk. Feiten en cijfers op papier zijn mooi, maar voor onze inwoners is vooral van belang wat we ermee gaan doen”, zegt VVD-Statenlid Karima Bouchtaoui. Tot het zomerreces gaan alle werkbezoeken vanwege corona niet door. Die gewonnen tijd kunnen we in de Staten nu inzetten om hier echt volop mee aan de slag te gaan.”

ChristenUnie & SGP-Statenlid Gerard van de Breevaart vult aan: “Om het juiste te kunnen doen, is een compleet beeld van feiten en cijfers uit verschillende documenten hard nodig. Wij vragen al langer om dat integrale beeld, en een gesprek daarover. Het is een goede zaak dat het er nu van komt.”