7 januari 2021

Vrees voor verdere inkrimping Waterbus

Zo luidt de kop van het artikel in het AD van 6 januari 2021, wat gebaseerd is op schriftelijke vragen van ChristenUnie & SGP, GroenLinks en SP aan Gedeputeerde Staten (GS). Wat is er aan de hand?

Onlangs stond in het AD een bericht over het feit dat de huidige concessiehouder van de Waterbus, Arriva-Doeksen, zou gaan snijden in de lijnen en frequentie. De Drechtsteden en de toekomstige (vanaf 1 januari 2022) concessiehouder Swets, hebben vervolgens geld gestoken in de huidige concessie om de lijnen en frequentie te behouden. Echter, feitelijk ligt de financiële rol niet bij hen, maar bij de provincie. Drechtsteden en Swets geven bij navraag aan dat zij geïnvesteerd hebben vanwege hun belang van het behoud van de dienst.

Op basis daarvan heeft onze fractie vragen gesteld aan GS. Niet alleen over hoe dit proces is gelopen, dus wel of niet in combinatie met GS, maar ook hoe GS controle houdt op behoud van kwaliteit van een concessie ondanks dat deze nog maar een jaar doorloopt. Recent hebben we als het goed is lering getrokken hoe die kwaliteit kan afnemen als de huidige concessiehouder onvoldoende energie steekt in de kwaliteit van de over te dragen concessie. Zowel in diensten als in materieel. Dat willen we bij deze mooie openbaar vervoersdienst over water niet nog eens meemaken.

Lees het artikel in het AD via de volgende link: Vrees voor verdere inkrimping Waterbus.

Als u de vragen wil lezen kunt u ze downloaden via de link: 3711 VRAGEN statenfracties CU&SGP, SP en GL - Ontwikkelingen Waterbus Drechtsteden_pdf. Onze fractie is benieuwd naar de antwoorden van GS, we zullen deze ook op onze website met u delen.

Gerard van de Breevaart, Statenlid SGP