3 augustus 2023

Vragen over grondoverdracht Hoeksche Waardse percelen

SGP Zuid-Holland heeft meegetekend met de schriftelijke vragen van BBB Zuid-Holland over de overdracht van Hoeksche Waardse gronden aan Staatsbosbeheer. Het betreft drie percelen tussen Numansdorp en Strijen, ook wel de 'Buttervlietpolder', 'Het weitje van de koning' en Het binnendijks bos nabij de eendenkooi’ genoemd. Er wordt door Staatsbosbeheer niet aan schadebestrijding gedaan (terwijl ganzen veel schade aanrichten) en er zal geen faunabeheer-overeenkomst worden aangegaan om schades te voorkomen en te vergoeden.

Een aantal vragen die door BBB en SGP gesteld zijn:

  • Klopt het dat de overdracht van de grond plaatsvindt tegen een niet-marktconform bedrag, welke inkomsten loopt de Provincie mis en heeft er een openbare aanbesteding plaatsgevonden?
  • Is het de Gedeputeerde Staten bekend dat er toenemende schade van ganzen is in het gebied en dat het beleid van Staatsbosbeheer is: geen beheer en schadebestrijding?
  • Is het bekend dat Staatsbosbeheer alle verantwoordelijkheid in schades afwijst?
  • Op welke manier kan de Provincie Zuid-Holland Staatsbosbeheer verplichten schadebestrijding toe te staan en faunabeheer-overeenkomsten af te sluiten om schades te voorkomen en te vergoeden?