16 juli 2015

Voorjaarsnota en zomerreces

Vlak voor het zomerreces behandelden Provinciale Staten de Voorjaarsnota 2015. In de Voorjaarsnota gaat het om een tussenstand van de Begroting voor 2015. Aansluitend begon het zomerreces.

De Voorjaarsnota laat zien dat er een klein financieel tekort is maar daardoor ontstaan niet direct problemen. Als fractie kijken we uit naar de begroting voor 2016 om goed te kunnen beoordelen hoe solide de provincie er de komende jaren voorstaat.
De fractie steunde een motie om de OV-tarieven niet mee ‎laten stijgen met de inflatie. Jammer dat de motie geen meerderheid kreeg.

Spitsstrook A15
Provinciale Staten besloten om 2,3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de realisatie van spitsstroken aan beide zijden van de A15, tussen Papendrecht en Sliedrecht. Dat moet tot gevolg hebben dat het verkeer op de A15 beter doorstroomt.

Met het sluiten van de vergadering werd het zomerreces ingeluid. De traditie van de jaarlijkse barbecue werd deze keer afgewisseld door een rondvaart waarbij het gezelschap van het Provinciehuis naar Scheveningen voer en weer terug naar de binnenstad. Heel gewoon en toch bijzonder.