25 september 2014

Voorbereidingen verkiezingen gestart

In de provinciale ledenvergadering van SGP Zuid-Holland werden op 24 september de hoofdlijnen van diverse programma’s gepresenteerd aan de aanwezige leden (kiesverenigingen). ‘Het is in de politiek prioriteiten stellen, maar dat geldt ook persoonlijk’, aldus voorzitter C.H. van den Berg in zijn openingswoord, waarbij hij een appèl deed op de aanwezigen vanuit Lukas 10 vers 38-42: ‘Eén ding is nodig’.

Na een uiteenzetting over het nut en de noodzaak om horizontale en verticale lijstverbindingen aan te gaan kregen de lijsttrekkers van de diverse lijsten het woord. De verkiezingen van 18 maart 2015 zullen complex zijn i.v.m. de gecombineerde verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschappen.

Provinciale Staten Zuid-Holland
De heer S. Stoop is aangewezen om wederom de lijst in de Staten aan te voeren. Hij stipte een aantal hoofdlijnen uit het verkiezingsprogramma aan: duurzame ruimtelijke ontwikkeling, milieu, klimaat en energie, vitaal platteland, mobiliteit, regionale economische ontwikkelingen, culturele infrastructuur. Allen onderwerpen waar de provincie zich mee bezig houdt.’ Daarbij is ook de input van de raadsleden en wethouders gevraagd om mogelijke regionale knelpunten onder de aandacht te brengen’, aldus het Statenlid.

Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard
De heer A. v.d. Wende zal in het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard de lijst aanvoeren. Hier zal een verticale lijstverbinding met de ChristenUnie worden aangegaan. Onderwerpen die o.a. de aandacht zullen krijgen zijn: veiligheid van dijken en waterkeringen en waterberging. Daarnaast zal de fractie zich hard maken voor verantwoord rentmeesterschap en zullen de duurzaamheid van de keuzes worden beoordeeld. In zijn betoog pleitte hij voor het behoud van de functionele democratie van het Waterschap. ‘Het is een unieke autoriteit, waar het buitenland soms met enige jaloezie naar kijkt’, aldus van der Wende.

Waterschap Hollandse Delta
Voor het waterschap Hollandse Delta is het huidig fractievoorzitter A. van der Linden die aangaf zelfstandig de verkiezingen in te gaan, weliswaar met een horizontale lijstverbinding met ChristenUnie. ‘De SGP heeft nu een goede positie in het Waterschap en is niet gelukkig met de combinatie met de PS-verkiezingen’, aldus van der Linden die nu met drie zetels is vertegenwoordigd in het Waterschap. Zijn fractie toets op de doelmatigheid, soberheid, rentmeesterschap en veiligheid. Actuele zaken die spelen zijn het Kierbesluit. Daarnaast aandachtsgebieden als waterzuivering, waar veel geld in om gaat, waterkeringen/dijken en wegbeheer. ‘Als er iets wordt gedaan, schrik je gelijk van de bedragen. Veelal zijn het miljoenenprojecten’.

Hoogheemraadschap Delfland
Ook de heer H. Roeten, nummer 2 op de gecombineerde lijst met ChristenUnie in Hoogheemraadschap Delfland, geeft aan dat waterschappen moeten blijven. ‘De noodzaak is al vele eeuwen aangetoond. We moeten duurzaam en verantwoord omgaan met gelden’. De komende maanden zal er samen met de ChristenUnie een aansprekend programma worden opgesteld. Het is voor het eerst dat in dit Waterschap een lijstverbinding komt.

Hoogheemraadschap van Rijnland
Ook in het Hoogheemraadschap van Rijnland zal de SGP in een verticale lijst met de ChristenUnie meedoen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de vorming van de lijst.

Complexe campagne
Campagneleider Anthony van der Wulp geeft aan dat de SGP een duidelijk verhaal heeft met een Boodschap (met een hoofdletter). Daarbij doelde hij op het beleid wat gegrond is op de Bijbel. ‘Zo doen we dat in de Tweede Kamer en in de gemeenteraden, zo doen we dat straks ook voor de Provinciale Staten en Waterschappen’, aldus de campagneleider. Daarna liet hij de aanwezigen de complexiteit zien van de campagne. Horizontale en verticale lijstverbindingen, Provinciale Staten en 4 waterschappen waarbij de grenzen soms dwars door gemeenten lopen. Voorts is er een waterschap op Zuid-Hollands grondgebied met een groot gedeelte in Gelderland die aangestuurd wordt door de provincie vereniging in Gelderland: Waterschap Rivierenland. Naast deze complexe situatie zullen de provinciale verkiezingen ook nog eens overschaduwd worden door de Eerste Kamerverkiezingen. ‘Ook daar zullen we rekening mee houden, wat de Eerste Kamer kan best want meer SGP gebruiken’, aldus de enthousiaste campagneleider van der Wulp. Het campagneplan heeft als werktitel: ‘Sterk in de streek’ en zal vooral regionaal worden ingezet.