10 januari 2013

Vizier nr 2012-03 verschenen

Onlangs verscheen weer de papieren nieuwsbrief van de Statenfractie in Zuid-Holland. In dit laatste nummer van 2012 aandacht voor het houden van de regie in de Hoeksche Waard, steun voor de glastuinbouw en visserij en openbaar vervoer.

Het is van belang dat gemeenten en regio’s de regie houden over de ontwikkeling van hun gebied. Daarvoor is tijdige en realistische planvorming nodig, waarbij rekening wordt gehouden met nieuwe inzichten en omstandigheden.
Vanuit de Hoeksche Waard zijn hiervan een paar voorbeelden te geven. Er liggen een paar dossiers op een bestuurlijke, realistische visie te wachten. De burgers en in het bijzonder de ondernemers hebben recht op een beslissing.
Het eerste voorbeeld is de glastuinbouw. Een paar jaar geleden werd de Hoeksche Waard als Nationaal Landschap aangewezen. Tijdens de discussie over de invulling van het gebied die daarop volgde werd afgesproken dat de streek gemeenten zelf met een integraal plan voor de glastuinbouw zouden komen. En een antwoord zouden geven op bestaande problemen, waaronder de behoeften van de glastuinbouwbedrijven.
Tot op heden is dat nog niet goed uit de verf gekomen. Ondernemers wachten nog steeds op deze gezamenlijk optrekken en met concrete verzoeken bij de provincie komen. Want waar andere provincies zich wel actief opstellen en de visserij bovendien aansluit bij landelijk belangrijke thema's, moet ook Zuid-Holland haar verantwoordelijkheid nemen voor deze bijzondere sector.

Download Vizier