17 maart 2015

Vizier: Nieuwsbrief Statenfractie Zuid-Holland

Het kan niet op dit jaar. Op DV 18 maart mag u twee keer uw stem uitbrengen, voor drie verschillende instanties nog wel. Allereerst is er natuurlijk de verkiezing voor de Provinciale Staten. Hoe belangrijk het werk van de provincie is, leest u uitvoerig in dit nummer van Vizier. De provincie doet meer dan u denkt!

Daarnaast bepaalt u met uw stem indirect de samenstelling van de Eerste Kamer. Ook niet onbelangrijk, nu het er naar uitziet dat de regeringscoalitie bij lange na geen meerderheid meer zal halen.
Tegelijk met de Statenverkiezing worden de verkiezingen voor de waterschappen gehouden. Als de waterschappen hun werk goed doen (zodat u droge voeten houdt en de waterkwaliteit in orde is), dan zult u er vermoedelijk niet dagelijks bij stil staan. Toch is het van groot belang dat u uw stem geeft aan kundige waterschapsbestuurders.
Zeker in de ’natte’ provincie Zuid-Holland moeten we het water te vriend houden.

Download Vizier