14 november 2012

Vizier - Nieuwsbrief Statenfractie november 2012

Het kan verkeren in de politiek. Opmerkelijk snel hebben de voormalige politieke vijanden VVD en PvdA een nieuw kabinet in elkaar getimmerd. Er is veel water bij zowel de liberale als de rode wijn gedaan. Duidelijk is wel dat van dit kabinet geen cadeautjes zijn te verwachten; er wordt fors bezuinigd en we zullen allemaal de broekriem aan moeten halen.

Natuurlijk heeft het kabinetsbeleid ook gevolgen voor de provincies. Denk alleen aan het wel of niet onder water zetten van de Hedwigepolder in Zeeland. Op andere terreinen lijkt de eerder ingezette tendens te worden voortgezet: meer taken en minder geld van het Rijk naar de provincies.

In dit nummer van Vizier een aantal voorbeelden van projecten waarbij Zuid-Holland probeert met de steeds schaarser wordende middelen een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. Dat laatste is van belang omdat de burger (u) er altijd bij betrokken is, dan wel door getroffen wordt.

Of het nu gaat om de aanleg van de RijnGouweLijn, de gemeentelijke herindeling op Goeree-Overflakkee of het groenbeleid van de provincie: het raakt de leefomgeving van de inwoners van Zuid-Holland.

De fractie ChristenUnie&SGP is daar diep van doordrongen. Politiek is, als het goed is, dienstbaar. Het eigen belang mag nooit de drijfveer zijn. Daarom leest u ook over de inbreng van ChristenUnie&SGP. Oordeelt u zelf.

Download Vizier