27 december 2013

Vizier december 2013

Bouwen en bewaren. Het zijn oude woorden uit het eerste Bijbelboek, Genesis. Ze vormen de opdracht die God bij de Schepping aan ”de mens” gaf. Een opdracht die nog altijd actueel is, maar ook een opdracht waarin een spanningsveld zit. Hoe kan de mens de aarde in cultuur brengen zonder roofbouw op deze planeet te plegen? Waar ligt de grens tussen bevrediging van menselijke behoeften en zorg voor de natuur?

Bouwen en bewaren is een opdracht, een opgave. Het is van levensbelang het evenwicht tussen deze twee zaken niet te verstoren. Ongebreidelde consumptie en ongeremde productiegroei keren zich uiteindelijk tegen de mens zelf.

Bouwen en bewaren zijn ook kerntaken van de provincie. Wat te doen met de vrijgevallen ruimte van voormalig vliegveld Valkenburg? Zetten we er woningen neer, of geven we de natuur een kans? Hoe houden we het Groene Hart groen en maken we glastuinbouw mogelijk? Vormen we een Randstadsprovincie of wordt het toch een Noordvleugelprovincie?

Welke gemeenten blijven zelfstandig en welke moeten samen een nieuwe, grotere gemeente vormen? Bouwen en bewaren heeft alles met politiek te maken. En zeker met christelijke politiek.

Download Vizier