1 november 2012

Visserij verdient meer steun van de provincie

De provincie Zuid-Holland houdt zich ten onrechte afzijdig van de visserijsector. In het rijtje van stimulering van lokale economie, Blue Port en de landelijke Topsectoren hoort ook de visserij thuis. Dat betoogde de ChristenUnie&SGP-fractie woensdag 1 november 2012 in de vergadering van Provinciale Staten (PS).

De provincie Zuid-Holland zet zich in voor verschillende sectoren van de economie. De CU/SGP is van mening dat de visserij die in Zuid-Holland met name plaatsvindt vanuit Katwijk, Scheveningen en Goedereede, ten onrechte in dat rijtje ontbreekt.

Fractiewoordvoerder Schaapman vroeg bij de behandeling van de Begroting 2013 om een actieve inzet vanuit de provincie. Gedeputeerde Staten reageerden afhoudend. De fractie CU/SGP ziet echter kansen voor de vissersplaatsen, zeker als deze met concrete verzoeken bij de provincie komen.