14 maart 2015

[Video] # SAMEN VOOR ZUID-HOLLAND

Aanstaande woensdag zijn de verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten en de besturen van de waterschappen. In de achterliggende weken zijn we met ons team veel op pad geweest. We hebben de provincie doorkruist, van Lisse tot Meerkerk en van Dirksland tot Waddinxveen. We hebben willen laten zien welke speerpunten de SGP voor de komende periode heeft. Daarnaast hebben we uitgelegd hoe we in de achterliggende periode tot onze standpuntbepaling over tal van onderwerpen zijn gekomen.
 

We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat we hebben ontvangen en de betrokkenheid die we hebben ervaren. We kijken positief naar de komende periode wat betreft de contacten met onze lokale collega-volksvertegenwoordigers en bestuurders. De verkiezingscampagne zit er bijna op. Na alle geleverde inspanningen weten we ook dat het uiteindelijke resultaat niet van ons afhangt. Bij iedere bijeenkomst is het benoemd: het gaat zowel om het gebed om Gods Zegen als om concrete activiteiten.

Nog één keer vraag ik uw persoonlijke aandacht.

Ik vraag u drie dingen:
1. Zet 18 maart in uw agenda: stem SGP (lijst 9), voor een christelijk geluid in de provincie. Kies tegelijkertijd voor ditzelfde geluid in het waterschap in uw regio. Uw stem is bepalend voor het toekomstige bestuur!
2. Bedenk dat uw stem voor Provinciale Staten doorwerkt in de landelijke politiek bij de verkiezingen door Statenleden voor de Eerste Kamer op 26 mei. Drie voor de prijs van twee, dus.
3. Stuur deze oproep door naar familie, vrienden en collega’s in uw netwerk.
 
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid.
 
Met vriendelijke groet,
Servaas Stoop, lijsttrekker SGP Zuid-Holland