27 februari 2019

[Video] Maak kennis met Nico de Jager

Is het natuurlijk om op 20 maart SGP te stemmen?
Ik zou zeggen: Natuurlijk!

{iframe=https://www.youtube.com/embed/Gj0eVSMylOI?rel=0&width=560&height=315}

Waarom?
Een duurzamere samenleving kan het beste kan plaats vinden bij gezonde economische ontwikkelingen met rentmeesterschap als een belangrijk uitgangspunt. Het intensieve gebruik van de schepping is eindig en heeft er inmiddels toe geleid dat er vergaande maatregelen nodig zijn op het gebied van energie-verbruik, energiewinning, gebruik van grondstoffen en de inrichting van de aarde.

Graag ga ik de komende 4 jaar hiermee aan de slag in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Ik komt uit Sliedrecht, ben 51 jaar, getrouwd en hebben samen 5 kinderen. In het dagelijkse leven ben ik ondernemer. Mijn bedrijf Florys heeft als missie “de ander tot bloei te brengen”.

De SGP vindt dat de agrarische sector een goede steun in de rug kan gebruiken. Daarom zullen wij ook de komende jaren staan voor:

- Aandacht voor milieu, verduurzaming en dierenwelzijn

- Complexe administratieve verplichtingen in begrijpelijke taal

- Bevordering toepassing van verantwoorde technologieën

- Voldoende ruimte voor innovatie en kwalitatieve ontwikkelingen in de glastuinbouw en kweek

- Oog hebben voor gezins- en familiebedrijven in de agrarische sector

- Vergoeden van schade door dieren

- Vasthouden aan het beleid wat met de sector is afgesproken

De SGP bedrijft politiek die gebaseerd is op de onvervangbare waarden en normen zoals wij die aangereikt krijgen van het Woord van God, de Bijbel.

Nico de Jager (lijsttrekker SGP Zuid-Holland)