6 oktober 2021

Verruiming mogelijkheden voor huisvesting arbeidsmigranten

Recente beelden bevestigen nogmaals de slechte woonomstandigheden van veel arbeidsmigranten. Zijn we als CU&SGP alleen daarom blij met de verruiming van de mogelijkheden voor huisvesting van deze doelgroep?

De verruiming van de mogelijkheden van huisvesting van arbeidsmigranten houdt in dat het voor gemeentes mogelijk wordt om tijdelijke huisvesting te realiseren in het buiten stedelijk gebied voor de duur van maximaal 10 jaar.

Er zijn meerdere redenen waarom we deze periode Gedeputeerde Staten meermaals hebben aangesproken om zich hard te maken voor deze doelgroep. Veel arbeidsmigranten zijn namelijk niet geregistreerd in het Register Niet-Ingezetenen van het Basisregistratie Personen. Dit heeft onder andere tot gevolg dat zij geen aanspraak kunnen maken op eventueel benodigde zorg. Die registratie is daarom een vereiste om aanspraak te kunnen maken op een plaats in deze tijdelijke fatsoenlijke huisvesting. Het hebben van deze tijdelijke huisvesting is vervolgens weer van belang omdat ze dan een woning huren van de eigenaar van de huisvesting en niet van de werkgever. Dit betekent dat als het arbeidscontract stopt, de huisvesting daarmee niet automatisch wordt beëindigd. Maar zeg nu zelf: waarom zouden deze harde werkers niet gewoon, net als ieder mens, recht hebben op een woning?

Daarnaast zijn arbeidsmigranten economisch gezien onmisbaar geworden. Hoe kunnen we het bouwen van woningen stimuleren als arbeidsmigranten ons niet helpen? Hoe denken we onze vooraanstaande positie in de (glas)tuinbouw te behouden als we deze werknemers niet hebben? We moeten dus juist investeren in deze mensen. Vanaf het begin van deze statenperiode hebben we daar specifieke aandacht voor gevraagd in de debatten.

Onze input is mede gebaseerd op een goede samenwerking met de lokale fracties van de ChristenUnie en de SGP. Deze regionale specifieke en inhoudelijke informatie is bijzonder welkom. Als fractie maken we een eigenstandige afweging, maar zonder deze regionale informatie wordt dat een stuk moeilijker. Om veel redenen zijn we dus blij dat Gedeputeerde Staten overstag is gegaan om op meer plaatsen tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten toe te staan. Nu dus ook in buiten stedelijk gebied. Daarnaast heeft de gedeputeerde toegezegd de nieuwe aanvragen van benodigde huisvesting met een oplossingsgerichte houding te benaderen.

Wat ons betreft is een oproep aan gemeentebesturen op zijn plaats: kom met concrete plannen, de tijd is er nu voor om te oogsten op het gebied van snelle realisatie van broodnodige huisvesting voor deze hardwerkende medewerkers!