13 januari 2014

Verkoop proefboerderij overrompelt ChristenUnie & SGP

Het bericht over de verkoop van de Proefboerderij in Zegveld heeft de Statenfractie ChristenUnie&SGP compleet verrast. De fractie stelt de zaak deze week aan de orde in de Statencommissie Groen en Water.

“We zijn overrompeld door het besluit van de Wageningen Universiteit, die eigenaar is van het project, om de proefboerderij te verkopen”, zegt Henk van Dieren, Statenlid in Zuid-Holland. ”In 2011 hebben Provinciale Staten de Agenda Landbouw vastgesteld. Daarin heeft de Proefboerderij een prominente plaats als centrum voor onderzoek naar innovatie in de veehouderij in het veenweidegbied. We betreuren het als we deze voorziening kwijt zouden raken”.
De fractie vraagt zich af wat de gevolgen van deze verkoop zullen zijn voor genoemd onderzoek. Ze hoopt dat de provincie in staat is om de voortgang van het onderzoek, samen met de provincie Utrecht, veilig te stellen. Volgens de berichtgeving wordt de kennisontwikkeling over de veehouderij bij elkaar gebracht in Friesland.