17 januari 2015

Uw stem telt dubbel! Driedubbel!

Uw stem telt dubbel! Hoe vaak zal het al niet gezegd zijn bij verkiezingen voor de Staten. Terecht!

  1. We stemmen allereerst voor de provincie. Dat is een.

Het is belangrijk dat in de Staten een christelijk geluid gehoord wordt. Maakt het provinciebestuur zich bijvoorbeeld sterk voor een wielerronde op zondag, of kies je voor zondagsrust zoals de SGP wil?

Wat de provincie doet is vaak minder zichtbaar.  
Maar besluiten van de provincie raken elke burger!
Zomaar een paar voorbeelden uit de praktijk.
De bereikbaarheid van bedrijventerreinen in Gelderland
De verkeersveiligheid op de provinciale wegen in Zeeland
De werkgelegenheid in Twente
Daarover gaat het in de statenzalen!
Kwesties, waar de SGP het verschil in kan maken!

Juist daarom is het belangrijk om principieel te kiezen voor een goede koers.
Ook de provinciale overheid is dienares van God.
U ten goede!

Daarom is het goed dat de campagnes  voor de provincies ook écht gaan over die provincies.  
Laat de verhalen over Zeeland, Zuid-Holland, Overijssel, Gelderland en alle andere provincies goed uit de verf te komen!

Een sterke uitslag voor de SGP helpt ook om mee te besturen in de  provincies.
In Zeeland en in Overijssel hebben we op die manier bij kunnen dragen aan het dagelijks bestuur van provincie.
Meer SGP is goed voor iedereen.

  1. Je stem telt dubbel. Het gaat ook over de Eerste Kamer. Dat is twee. De nieuwgekozen statenleden kiezen een nieuwe Eerste Kamer.

Onafhankelijk, constructief, principieel – dat kenmerkte steeds de koers van de SGP ook in de Eerste Kamer. Goede plannen kregen onze steun – ook als hervormingen en bezuinigingen niet met gejuich werden begroet, maar wel nodig waren.
Slechte plannen wezen we af, bijvoorbeeld de invoering van enkelbandjes om bezuinigingsgaten bij het gevangeniswezen op te vullen. 

En dat de SGP het verschil kan maken, is in de afgelopen jaren wel bewezen.
De stem van Holdijk gaf meer dan eens de doorslag, zowel bij het eerste als het tweede kabinet-Rutte.
Met veel respect en waardering zien we terug op de enorme inzet en gewetensvolle toewijding die Holdijk zo lang aan de dag heeft gelegd. We zijn dankbaar voor de kracht die God hem daarvoor gaf.Zelfs tijdens zijn ziekte vertoonde hij een ongelooflijke plichtsgetrouwheid! 

Die onafhankelijke, constructieve en principiële houding die bij een SGP-senator past is ook onze nieuwe lijsttrekker Peter Schalk op het lijf geschreven.
Zijn achtergrond als RMU-voorman en brede maatschappelijke betrokkenheid zal uitstekend van pas komen.

Als we kijken naar de stevige trend van stemmenwinst in de afgelopen tijd, maken we bovendien een goede kans op een extra zetel. Wat zou het mooi zijn als we een dubbele stem in de senaat zouden krijgen, en  Diederik van Dijk als tweede SGP-er kan aanschuiven, en hij zijn Binnenhof-ervaring en juridische expertise ook zo kan inzetten!

We moeten deze verkiezingen niet laten kapen door er een referendum over het kabinet van te maken.
Als SGP-ers hebben we weinig met kapen en met referenda.
En nationaliseren roept bij SGP'ers óók al geen warme gevoelens op. 
Statenverkiezingen zijn niet bedoeld om kabinetten in het zadel te houden, noch om ze naar huis te sturen.
Daar gaan de staten niet over.
Daar gaat de Eerste Kamer niet over.

Waar de Eerste Kamer wel over gaat, is over de eigen houding.
Laat je je oordeel over plannen afhangen van de kleur van het kabinet, of kijk je naar de inhoud?
De SGP kiest voor de inhoud.
Kies je voor een constructieve houding of voor een destructieve?
De SGP kiest voor een constructieve houding.
Kies je voor een principiële houding of een opportunistische?
De SGP kiest voor een principiële koers.

Onafhankelijke, constructieve en principiële politiek!.
Driedubbel een goede keus!
Daar stonden wij voor.
Daar gaan wij opnieuw voor.
Laat de SGP het verschil maken!

  1. Dat uw stem op 18 maart dubbel telt, wist u al. Maar deze keer is het zelfs driedubbel! We stemmen namelijk ook over de samenstelling van waterschappen. Zonder goed werkende waterschappen vallen alle mooie plannen in het water.

Letterlijk en figuurlijk.
Belangrijk dus, dat daar goede mensen worden gekozen!
En dat is drie!

Er staat op 18 maart dus veel op het spel. Een goede koers voor de provinciale politiek. Een stevige SGP-aanwezigheid in de Eerste Kamer. Goed werkende waterschappen.

We hebben goede moed op een mooie uitslag.
De vorige keer hadden we bij de statenverkiezingen al een prachtige stemmenwinst van maar liefst 17.000 stemmen.
In alle bescheidenheid zeg ik niettemin: er kan nog meer bij. Het gaat wel ergens over!

Bij de Eerste Kamerverkiezingen moesten we in 2011 ondanks de stemmenwinst toch een zetel inleveren. Dat kwam door een hogere opkomst

We hebben een goed verhaal, het beste verhaal wat er is. Juist temidden van veel wispelturigheid, opportunisme en wantrouwen valt steeds meer op dat de SGP een goed verhaal heeft. Ik zou zeggen: zaait aan alle wateren om dat goede verhaal zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen.

Juist omdat het geen verhaal van eigen kracht is.
Wij belijden dat wij in alles afhankelijk van Gods zegen, van Zijn sparende hand.
In onze politieke koers hebben wij de wijsheid niet in pacht, maar willen wij ons oprecht laten leiden door de wijsheid van Zijn Woord.

Een negatieve vrijheid om te kwetsen kan nooit de samenbinding geven die ons land nodig heeft. Echte samenbinding vraagt om positieve, bezielende kracht. Om een driedubbele boodschap van geloof, hoop en liefde.
Een positieve boodschap die de leegte van een seculiere cultuur vullen kan.
Een positieve boodschap die echt weerwerk biedt tegen de haat en barbarij van de jihadistische islam.

Dat is waarvoor wij staan.
Dat is waar wij in geloven.
Dat is een boodschap met toekomst.

'Van harte een goede campagne toegewenst!' aldus van der Staaij.