5 september 2018

Tweede vizier van 2018

Het ijs dat Antarctica verliest door opwarming is in de afgelopen tien jaar verdrievoudigd. Daardoor stijgt de zeespiegel nog sneller dan onderzoekers eerder al vreesden.

Alarmerende berichten uit de afgelopen weken. Ze zijn ook voor de provincie Zuid-Holland direct van belang. Want hoe lang houden we met elkaar nog droge voe- ten? Zijn onze dijken en duinen hier op berekend?

Het is daarom goed dat er wordt gekeken hoe we zo efficiënt mogelijk met de beschikbare energie kunnen omspringen. Een prima idee is het om warmte die bij industriële processen vrijkomt (en dat is nogal wat in Zuid-Holland!) te benutten voor bijvoorbeeld stads- verwarming of voor het verwarmen van kassen. Dat bespaart niet alleen veel geld, maar is ook beter voor het klimaat. Laten we het broeikaseffect maar beper- ken tot de glastuinbouw.

Zoals u ziet heeft Vizier een nieuwe layout gekregen. Verandering van spijs doet eten. Hopelijk valt het in de smaak.

Veel leesgenoegen!

Lees hier de tweede Vizier (PDF)