24 juli 2019

Tweede Vizier 2019

Bij de Provinciale-Statenverkiezingen op 20 maart haalde de ChristenUnie in Zuid-Holland drie zetels en de SGP twee. Voor de ChristenUnie waren dat er net zo veel als in 2015, de SGP verloor één zetel. Bijzonder is dat er een bijna geheel vernieuwde fractie is aange- treden. Alleen fractievoorzitter Jacco Schonewille zat al (zij het nog geen anderhalf jaar) in de Staten. Dat betekent dat met het afzwaaien van oudgedienden.

als Servaas Stoop, Henk van Dieren en Wilco Scheur- water een groot brok politieke ervaring wegvloeit. De nieuwe Statenleden zijn echter geen vreemdelingen in Jeruzalem en hebben hun (politieke) sporen elders al verdiend. In dit nummer van Vizier stellen ze zich aan u voor. We wensen hen van harte Gods zegen toe in deze Statenperiode!

Vizier (PDF)