14 april 2017

Toekomst tuinbouw vraagt keuzes gemeente

”De lokale overheden moeten over hun gemeentegrenzen heen kijken”. Deze oproep deden deskundigen op het gebied van de tuinbouw, zowel ondernemers als belangenorganisaties, aan het adres van de gemeenten. Ze waren op initiatief van CDA, ChristenUnie, PCW en SGP uit vier gemeenten op 10 april bijeen in Lansingerland. Statenfractielid Henk van Dieren was bij de bijeenkomst aanwezig.
Hieronder nemen we het persbericht over dat door de raadsfracties is opgesteld.

“De tuinbouw staat voor grote veranderingen. Dat vraagt om een betrokken overheid die keuzes durft te maken.” Die conclusie trekken ondernemers, belangenorganisaties, provinciale en lokale politici uit Lansingerland, Waddinxveen, Pijnacker-Nootdorp en Zuidplas. Op initiatief van de christelijke fracties uit deze vier gemeenten gingen tuinbouwdeskundigen met de lokale politiek in gesprek.

De tuinbouw is voor de vier gemeenten een belangrijke economische pijler. Ze zorgt voor werkgelegenheid en heeft een internationale uitstraling. Volgens deskundigen komen er echter grote veranderingen aan. Waterkwaliteit wordt steeds belangrijker en de energietransitie vraagt om nieuwe investeringen.

Tijdens de bijeenkomst op maandag 10 april in het gemeentehuis van Lansingerland riepen de deskundigen de lokale overheden op om over gemeentegrenzen heen te denken. Bijvoorbeeld bij het aanleggen van de warmteronde. Ook moeten er keuzes gemaakt worden op het gebied van energie-infrastructuur en de verkeersontsluiting. Als gemeenten niet samenwerken over hun grenzen heen, zal dat ten koste gaan van de tuinbouwsector. Alleen locaties waar alle voorzieningen zijn te realiseren die nodig zijn voor de sector zullen in de toekomst kunnen blijven bestaan. Dat vraagt keuzes van gemeentebesturen op het gebied van ruimtelijke ordening. De locaties die afvallen zullen samen met de sector gekozen moeten worden.

Inleiders op deze avond, georganiseerd door CDA, ChristenUnie, SGP en PCW uit de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Waddinxveen en Zuidplas, waren Bernard Oosterom (Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouw), Hans Koolhaas (LKP Plants en Warmte Coöperatie Zuidplaspolder), Jolanda Heistek (Greenport Westland-Oostland).