3 oktober 2015

Tijdelijke bestemming: maar wat zijn de gevolgen?

Wil een gemeente aan een bepaald gebied een tijdelijke bestemming geven die afwijkt van de voor dat gebied in de VRM vastgelegde bestemming, dan kan aan de provincie een ontheffing worden gevraagd. Maar wat zijn de gevolgen van een tijdelijke bestemming?

Behalve ontheffingen voor plannen met een permanent karakter zoals een woning of bedrijfsgebouw worden ook ontheffingen voor tijdelijke bestemmingen gevraagd. Te denken valt aan tijdelijke natuur of een zonneveld, voor een vooraf afgesproken periode.
Statenlid Henk van Dieren: ”We kunnen de gevolgen van een tijdelijke bestemming vooraf nog moeilijk overzien, hoe positief we mogelijk tegenover zo’n vraag ook staan. In het voorbeeld van tijdelijke natuur kan het zomaar gebeuren dat er in dat gebied een nieuwe biotoop ontstaat waardoor uitvoering van de oorspronkelijke bestemming, wanneer deze in de toekomst alsnog nodig is, bemoeilijkt wordt”.
De fractie vraagt zich af wat de gevolgen voor de ruimtelijke ordening kunnen zijn en hoe het provinciaal belang wordt geborgd. Zijn er juridische en financiële gevolgen aan zo’n tijdelijke ontheffing verbonden?
Van Dieren: “Wij zijn niet op voorhand tegen een tijdelijke bestemming. We moeten ons wel realiseren dat met een tijdelijke of langdurige ontheffing onduidelijkheid kan onstaan voor alle belanghebbenden. Zowel gemeenten, provincie maar bijvoorbeeld ook omwonenden en bedrijven raken wellicht hun aanspraak of invloed kwijt”.

De Statencommissie Ruimte en Leefomgeving besloot om hierover een apart debat te voeren. Gedeputeerde Staten zullen een notitie aanleveren waarin deze problematiek geïnventariseerd wordt.