29 februari 2024

Terugblik regioavond: Krimpenerwaard op slot?!

“Probeer wat te doen aan de onzekerheid waar we al zolang mee te maken hebben”. Dit was de slotopmerking vanuit de zaal op een intensieve, maar waarde- en inhoudsvolle avond. 

Krimpenerwaard op slot?! Het onderwerp bracht veel mensen naar de openbare regioavond, georganiseerd door de Statenfractie van SGP Zuid-Holland. Inwoners maken zich zorgen over de stagnerende woningbouw, maar zeker ook over de toekomst van de landbouw. 

Provincie Zuid-Holland heeft op dit moment een ruimtelijk voorstel ter besluitvorming voorliggen waar de landelijke gemeenten voor de toekomst zeer bekaaid vanaf komen. “Met generieke voorstellen en geen of zeer beperkt oog voor o.a. de Krimpenerwaard worden de problemen van morgen gemaakt, aldus Gerard van de Breevaart, Statenlid voor de SGP. En dat terwijl de problemen en zorgen er ál waren. 

Een van de voorbeelden is dat de huidige coalitie, bestaande uit GroenLinks/PvdA, BBB, VVD en CDA, alle woningbouwplannen buiten het dorp voor de Krimpenerwaard tegenhoudt. Er mogen geen plannen van meer dan 3 ha buiten het dorp worden gebouwd in de toekomst. Hiermee zet je de (woon)toekomst van veel mensen in de Krimpenerwaard achter een slot. Met dit voorliggende besluit laat de coalitie zien geen of zeer beperkt oog te hebben voor de landelijke gemeenten.

De inwoners van gemeente Krimpenerwaard mogen dankbaar zijn met de huidige wethouder voor Wonen Ria Boere (VVD), één van de sprekers tijdens de avond. “Ria blijkt een enorme volhouder te zijn en benut alle kansen om dit voorgenomen besluit van tafel te krijgen”, blikt Gerard terug op de achterliggende tijd. ‘Ze heeft het zelfs voor elkaar gekregen dat 16 landelijke gemeenten gezamenlijk een noodkreet per brief hebben geuit aan Provinciale Staten. Een knap staaltje werk, wat hopelijk ook zijn uitwerking heeft bij andere Statenfracties, maar zeker ook bij de Gedeputeerde Staten.’ De bijdragen en oproepen uit de zaal zal als een steun in de rug voor de wethouder voelen.

Toch kijkt Gerard wel met een bezorgde blik vooruit. Het voorliggende voorstel heeft namelijk ook geen oog voor de landbouw in de Krimpenerwaard. Die inhoudelijke zorgen werden vanuit de zaal veelvuldig gedeeld en goed begrepen door wethouder Barth. Verschillende punten uit het Ruimtelijke Voorstel, wat bij de Provinciale Staten ter besluitvorming voorligt, werden door de zaal aangekaart. Er werd niet alleen gesteld dat het huidige Ruimtelijke Voorstel geen toekomst biedt, ook werden ideeën geopperd hoe in de toekomst wel de landbouw in de Krimpenerwaard behouden kan worden.

We zijn blij dat we als Statenfractie zoveel kennis van wonen, ruimte en landbouw van de Krimpenerwaard hebben meegekregen. We hopen dit zeker over te brengen op de andere fracties. Vooral van de Statenfracties van de coalitie hopen we dat ze uiteindelijk toch de toekomst qua vitaliteit, leefbaarheid van dorpen én de boeren voor de Krimpenerwaard willen behouden. Het huidige voorstel laat dat vooralsnog niet echt zien.