30 april 2014

Tariefsverhoging OV bij nieuwe concessie niet op zijn plaats

De opzet van het openbaar vervoer in de Hoeksche Waard en op Goeree Overflakkee gaat er anders uitzien. Dat blijkt uit de plannen voor de nieuwe concessie die eind 2015 wordt ingevoerd.

Fractielid Willy de Zoete erkent dat het steeds moeilijker wordt om betaalbaar openbaar vervoer aan te bieden. Ze heeft waardering voor de moeite die gedeputeerde De Bondt heeft gedaan om met alle betrokkenen in de Hoeksche Waard en op Goeree Flakkee te overleggen over een andere opzet waarbij voor minder geld dezelfde dienstverlening moet worden geboden. Dat noodzaakt de aanbieder van het openbaar vervoer, gemeenten en andere belangengroepen om tot een gezamenlijke aanpak te komen.

Het meest in het oog springende punt is de splitsing in rendabele lijnen ("dikke lijnen") en lijnen met heel weinig reizigers, de "dunne lijnen". Daarover is in de fractie nog wel enige twijfel. Op de dunne lijnen zal het openbaar vervoer met kleinschalig vervoer, zoals Wmo- en leerlingenvervoer, worden gecombineerd. Ondanks aandringen van De Zoete gaven GS geen garantie voor het geval deze combinatie zou mislukken. Mocht het mislukken, dan is er nog voldoende reserve om dat op te vangen, aldus de gedeputeerde.
Fractielid De Zoete herinnerde aan de extreme prijsverhogingen waarmee vooral gezinnen met schoolgaande kinderen eind 2012 werden geconfronteerd. Een verhoging die soms opliep tot een paarhonderd euro per jaar. De Zoete: "Een prijsverhoging van 10 procent is wat ons betreft niet op zijn plaats”.
Op de lijn Dirksland-Rotterdam-Zuidplein zal de R-netformule worden ingevoerd: inrichting en huisstijl worden op alle haltes hetzelfde.