14 december 2022

Stoppen met China?

De fractie ChristenUnie & SGP heeft in het voorjaar 2022 het initiatief genomen om de vriendschapsrelatie die de provincie Zuid-Holland heeft met de provincie Hebei en het stadsdeel Shanghai Pudongin in China tegen het licht te houden.

Naar aanleiding van dit initiatief zijn de statenleden in gesprek gegaan met onder meer bedrijven die in deze Chinese provincies zaken doen, met de Nederlandse ambassade in China, de universiteit Wageningen en met Amnesty International.

China heeft economische banden met bedrijven in Zuid-Holland. Onze fractie is van mening dat China dat puur uit eigen belang doet. Op zaken als mensenrechten en het kopiëren van bijvoorbeeld techniek is China niet aanspreekbaar. Achter gesloten deuren werd er wel wat over gezegd, maar het heeft geen enkel effect gehad. Onze fractie vindt dat onaanvaardbaar. China vervolgt en onderdrukt stelselmatig grote groepen van haar bevolking, zoals christenen en Oeigoeren. Voor onze fractie is dat onacceptabel.

Op 14 december j.l. is er in de Provinciale staten over de vriendschapsrelatie een debat gevoerd. De uitkomst daarvan is dat de situatie van de mensenrechten en veiligheidsrisco’s in de contacten met de Chinezen vanaf nu wel openlijk besproken en gecommuniceerd gaan worden. Een motie van de Partij voor de Dieren om helemaal te stoppen met de vriendschapsrelatie met China haalde het niet.

Voor onze fractie was het moeilijk kiezen en de keuze was verdeeld: de keuze om je stem nadrukkelijk te laten horen in de gesprekken die je met de Chinezen hebt of je stem te laten horen door de vriendschapsrelatie te verbreken.

Het laatste woord zal over dit onderwerp nog niet gezegd zijn. De ontwikkelingen in China zijn bijna dagelijks nieuws en wij sluiten niet uit om uiteindelijk toch geheel te stoppen met deze vriendschapsrelatie.