9 april 2021

Stimuleringsregeling woningbouw gewijzigd

Heb je wel eens een voorstel van GS waar je op onderdelen niet echt gelukkig mee kan zijn? Ondanks dat we in de coalitie zitten kan dat zeker het geval zijn. Een voorbeeld hiervan is de subsidieregeling woningbouw. Wat kun je dan nog?

Misschien heel kort door de bocht: het beste ervan maken. De voorganger van deze subsidieregeling (de knelpuntenpot) was namelijk een stimuleringsregeling voor zowel koop- als huurwoningen. De Gedeputeerde heeft, op voor ons nog steeds niet geheel duidelijke wijze, aanleiding gevonden de knelpuntenpot te wijzigen in een stimuleringsregeling voor alleen sociale- en middenhuur. Er was geen duidelijke meerderheid (in coalitie maar ook niet in oppositie) voor ons standpunt. Dan moet een afweging maken wat je nog kunt doen, mogelijk op onderdelen. Die ruimte hebben we vooral gezocht op de subsidieregels. Op 3 onderdelen van de subsidieregels hebben we toezeggingen mogen ontvangen waar ik vandaag de uitwerking van heb mogen zien.

Toezegging 1: te onderzoeken hoe voorkomen kan worden dat er met 1 woningbouwplan uit verschillende regelingen geld kan worden aangevraagd. GS heeft de regels aan de hand van deze toezegging nu zo geformuleerd dat bij 1 aanvraag de keuze gemaakt kan worden voor maar 1 regeling. Mochten er toch meer regelingen voor hetzelfde project worden aangevraagd, dan worden alle aanvragen voor het betreffende project geweigerd.

Toezegging 2: de ondergrens van de hoeveelheid woningen in een project verlagen van 50 naar zo min mogelijk. GS heeft in de regeling opgenomen dat de ondergrens nu 5 woningen is waarop een aanvraag kan worden ingediend. Hierdoor kunnen ook de kleinere projecten (in veelal kleinere dorpen) ook gebruikmaken van deze regeling. De onrendabele top kan daar zelfs nog groter zijn. Vooral met deze regel zijn we content.

Toezegging 3: de sociale huurprijzen voor 20 jaar te garanderen en bij middenhuur voor 15 jaar voor de woningen die mede zijn gerealiseerd door middel van Provinciale subsidies. Deze regel is een op een overgenomen als regel. Hiermee blijven deze woningen niet alleen beschikbaar voor de huurmarkt maar ook voor de sociale- en middenhuur doelgroep.

Ondanks dat we de regeling graag ook voor koop hadden willen hebben zijn we toch blij met deze opgenomen regels. Het is goed om ook deze kleine zegeningen te tellen in de politiek.   

Gerard van de Breevaart, Statenlid SGP