16 december 2014

Steun voor motie voor extra subsidie voor 12 monumenten

Door een extra bijdrage van € 922.000 kunnen aan twaalf monumenten in Zuid-Holland restauraties uitgevoerd worden. Het gaat om diverse kerktorens en kerken, onder andere in Leerdam, Alphen aan den Rijn, Kinderdijk, Nieuwland, Sommelsdijk en Rijnsburg. Verder het Gemeenlandshuis in Kinderdijk, twee molens in Delft en Haastrecht en Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam.

Dankzij een initiatief van de Statenfractie van ChristenUnie&SGP hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten het budget voor de restauratieprojecten fors te verhogen. Tijdens de vorige Statenvergadering van november was al een motie van ChristenUnie&SGP aangenomen waarin aan Gedeputeerde Staten gevraagd werd een voorstel te doen. De reden hiervoor was dat een aantal projecten dat volledig voldeed aan de criteria niet kon worden uitgevoerd omdat het beschikbare budget onvoldoende was.

Zie ook: http://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws?ActLbl=extra-subsidie&ActItmIdt=9113