5 juni 2019

Status inhoudelijke verkenning

De fractie van de ChristenUnie & SGP in Zuid-Holland heeft de informateur, de heer Wiegel, te kennen gegeven geen formatie te kunnen starten met Forum voor Democratie, VVD en CDA.

Uitgangspunt voor de fractie van ChristenUnie & SGP is dat de fractieleden gezamenlijk en unaniem achter een deelname in een coalitie moeten staan. 'Dat geldt voor welke coalitie dan ook. Voor de combinatie met Forum voor Democratie, VVD en CDA is er momenteel geen sprake van die door ons gewenste unanimiteit'.

Nadere informatie:
Jacco Schonewille (fractievoorzitter)
Nico de Jager (vice-fractievoorzitter)