24 februari 2018

Statenlid op bezoek bij visserij Stellendam

Naar aanleiding van de stemming in het Europese Parlement om de pulsvisserij te verbieden hebben Gedeputeerde Staten op vragen van onder andere Henk van Dieren, Statenlid voor de SGP & CU geantwoord dat de provincie ook van mening is dat samen met de sector en andere overheden moet worden ingezet op behoud van de mogelijkheden voor deze milieuvriendelijke en duurzame vorm van visserij. De Provincie is bereid om, langs meerdere sporen, nationaal en internationaal inzet te plegen om de gevolgen van deze ontwikkelingen onder de aandacht te brengen. 

De Provincie Zuid-Holland heeft nu ook zitting (dit komt door eerdere vragen en aansporingen van Henk van Dieren), in het Bestuurlijk Platform Visserij, dat de activiteiten van gemeenten, provincies en visserijorganisaties coördineert. De provincie pakt daar waar nodig gezamenlijk de lobby op en is ook bereid om met de visserijsector over dit specifieke standpunt te overleggen. 

Er vinden ook gesprekken plaats met de Zuid-Hollandse gemeenten waar visserij een sector van belang is. Op vrijdagmorgen 23 februari liet SGP-Statenlid van Dieren zich tijdens een werkbezoek van de SGP op Goeree-Overflakkee nader informeren. 

Brexit, Slijkgat, aanlandplicht en pulskor, maar ook innovatie kwam deze morgen uitgebreid aan de orde. Het bezoek werd afgesloten bij engineeringsbedrijf Wetec. Naast het Zuid-Hollandse Ststenlid en kandidaat-raadsleden van Goeree-Overflakkee was ook Hans Maljaars, beleidsmedewerker SGP Tweede Kamer-fractie, aanwezig. De SGP vindt dat alles in het werk moet worden gesteld om het visserijcluster in Stellendam te versterken en te behouden. De slagader, het Slijkgat, moet daarom op voldoende diepte blijven!

Directeur van de United Fish Autions (U.F.A.) Johan van Nieuwenhuijzen wees de SGP-ers op de unieke positie die Stellendam inneemt in Europa en Nederland. Nergens is het visserijcluster zo opgebouwd als in Stellendam, met een visafslag, innovatiecentrum, scheepswerven en technologie- en toeleveringsbedrijven. De afgelopen jaren groeide de afslag naar een omzet van 65 miljoen en een marktaandeel van 20%. Naast kansen zijn er ook bedreigingen waarvan hij er een 4-tal opnoemde: Brexit, aanlandplicht, verbod op Pulskor en Slijkgat.

Beantwoording vragen mbt pulskor (PDF)