25 januari 2012

Statenfractie tegen verkleining Prov. Staten

De Statenfractie is mordicus tegen een verdergaande vermindering van het aantal leden van Provinciale Staten. Dat liet het Zuidhollandse SGP Statenlid Servaas Stoop onlangs weten tijdens de vergadering Bestuur en Middelen van 18 januari j.l. Het kabinet stelt uit bezuinigingsoverwegingen voor om het aantal met een kwart te verminderen. De Statenfractie vindt dat het ongepast is om na vermindering met 33 procent in 2007 opnieuw het aantal Statenleden terug te dringen.

Tijdens de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Middelen van 18 januari gaf Servaas Stoop dit standpunt mee aan de Zuid-Hollandse vertegenwoordiger in het IPO (de vereniging van provincies). De minister van Binnenlandse Zaken heeft onder andere het IPO om een advies gevraagd.