5 maart 2016

Statenfractie bezoekt raadsfractie ChristenUnie-SGP Zoetermeer

Op uitnodiging van de gemeenteraadsfractie van ChristenUnie-SGP was de Statenfractie op vrijdagmiddag 4 maart 2016 te gast in Zoetermeer. In een van de zalen van de Vredekerk gaf onze gastheer, Klaas Schra, in vogelvlucht een overzicht van de groei van Zoetermeer. Omdat een stad nooit af is, worden er regelmatig plannen gemaakt om een deel te herstructureren of om in te spelen op ontwikkelingen in de volkshuisvesting en de detailhandel. Het is een permanente uitdaging om een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat te houden.

Het eerste deel van ons bezoek had de vorm van een kringgesprek over de ingrijpende plannen om het stadshart en het woonhart van de stad aan elkaar te verbinden. Op dit moment vormt de Europaweg een barrière, die letterlijk en figuurlijk overbrugd zou moeten worden. De initiatiefnemers willen dat doen door een zogenaamde Outlet Mall; op zijn Hollands: een winkelcentrum met een speciaal assortiment, waaronder kleding.

Alle aspecten en belangen kwamen uitgebreid aan de orde. De eigenaren en de projectontwikkelaar presenteerden de ideeën; woningeigenaren en een vertegenwoordiger van de detailhandel, maar ook vertegenwoordigers van de Gereformeerde Gemeente spraken hun zorgen uit, omdat zij direct geraakt worden door de plannen.

Hoewel het in eerste instantie om een verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur gaat, is er waarschijnlijk ook een rol voor de provincie. Zij zal te zijner tijd een oordeel moeten vormen over de consequenties van de plannen voor de omvang en spreiding van detailhandel en voor de infrastructuur in de regio. Een paar jaar geleden heeft de provincie een plan voor een zogenaamde Factory Outlet Center bij Zoetermeer geblokkeerd, omdat deze qua schaal en ligging een te grote inbreuk was op de omgeving.

Een tweede presentatie ging over het TranSportium, het beoogde grootste schaats- en wielercomplex ter wereld. Een centrum voor duurzame en innovatieve top- en breedtesport, ondersteund door gezondheidszorg en wetenschap en met een sublieme bereikbaarheid door goede infrastructuur.

Al met al was het een informatief bezoek; effectiever dan 30 bladzijden tekst...

Servaas Stoop